MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DRL - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DRL Nguyễn Minh Tiến Thành viên HĐQT độc lập      53,210  23,000    07/07/2020  05/08/2020  20,400    05/08/2020  73,610  0.77  
DRL Lâm Uyên Thành viên HĐQT      5,000  10,000    09/01/2020  07/02/2020  10,000    03/02/2020  15,000  0.16  
DRL Lâm Uyên Thành viên HĐQT      5,000    12/07/2019  09/08/2019  5,000    22/07/2019  5,000  0.05  
DRL Nguyễn Minh Tiến Thành viên HĐQT độc lập      46,950  10,000    07/06/2019  05/07/2019  6,260    05/07/2019  53,210  0.56  
DRL Nguyễn Minh Tiến Thành viên HĐQT độc lập      41,950  5,000    03/06/2019  02/07/2019  5,000    04/06/2019  46,950  0.49  
DRL Nguyễn Minh Tiến Thành viên HĐQT độc lập      38,250  5,000    10/01/2019  31/01/2019  3,700    31/01/2019  41,950  0.44  
DRL Nguyễn Minh Tiến Thành viên HĐQT độc lập      33,250  5,000    06/12/2018  04/01/2019  5,000    28/12/2018  38,250  0.40  
DRL Trần Thanh Hà Trưởng BKS      1,000    1,000  17/04/2018  30/04/2018    1,000  30/04/2018    0.00  
DRL Nguyễn Minh Tiến Thành viên HĐQT độc lập      31,050  5,000    23/03/2018  16/04/2018  2,200    16/04/2018  33,250  0.35  
DRL Trần Thanh Hà Trưởng BKS      3,650    2,650  26/01/2018  23/02/2018    2,650  23/02/2018  1,000  0.01  
DRL Trần Thanh Hà Trưởng BKS      4,650    1,000  22/12/2017  18/01/2018    1,000  18/01/2018  3,650  0.04  
DRL Nguyễn Minh Tiến Thành viên HĐQT độc lập      21,260  10,000    05/12/2017  03/01/2018  7,000    03/01/2018  31,050  0.33  
DRL Nguyễn Thị Tú Oanh vợ  Nguyễn Văn Đức  Thành viên HĐQT  11,000    10,000  14/08/2017  12/09/2017    10,000  28/08/2017  1,000  0.01  
DRL Nguyễn Thị Tú Oanh vợ  Nguyễn Văn Đức  Thành viên HĐQT  20,000    18/08/2016  16/09/2016  11,000    16/09/2016  11,000  0.12  
DRL Nguyễn Đức Trọng Thành viên BKS      60,000  20,000    18/08/2016  16/09/2016  1,300    16/09/2016  61,300  0.65  
DRL Nguyễn Đức Trọng Thành viên BKS      40,000  20,000    03/08/2016  01/09/2016  20,000    15/08/2016  60,000  0.63  
DRL Trần Thanh Hà Trưởng BKS      9,390    9,390  27/05/2016  25/06/2016    4,740  26/06/2016  4,650  0.05  
DRL Hồ Thăng Thu Thành viên BKS      18,000  20,000    29/03/2016  27/04/2016  2,000    27/04/2016  20,000  0.21  
DRL Nguyễn Đức Trọng Thành viên BKS      40,000  15,000    10/03/2016  08/04/2016      08/04/2016  40,000  0.42  
DRL Nguyễn Minh Tiến Thành viên HĐQT độc lập      20,500  10,000    16/12/2015  14/01/2016  760    14/01/2016  21,260  0.22  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.