TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DPP - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DPP Đỗ Thị Nga Chủ tịch HĐQT      180,131  2,000    13/11/2020  11/12/2020  836    09/12/2020  180,967  6.03  
DPP Đỗ Thị Nga Chủ tịch HĐQT      91,032  10,000    04/12/2018  28/12/2018  5,318    28/12/2018  96,350  3.21  
DPP Đỗ Thị Nga Chủ tịch HĐQT      91,032  150,000    14/11/2018  16/11/2018  62,947    28/11/2018  91,032  3.03 quyền mua 
DPP Đỗ Thị Nga Chủ tịch HĐQT      91,032  10,000    23/10/2018  22/11/2018  100,000    05/11/2018  96,142  3.20 quyền mua 
DPP Đỗ Thị Nga Chủ tịch HĐQT      89,568  1,464    10/08/2017  01/09/2017  1,464    10/08/2017  91,032  3.03  
DPP Đỗ Thị Nga Chủ tịch HĐQT      57,957  31,611    08/11/2016  30/11/2016  31,611    11/11/2016  89,568  2.99  
DPP Đỗ Thị Nga Chủ tịch HĐQT      55,857  2,100    21/07/2016  12/08/2016  2,100    05/08/2016  57,957  1.93  
DPP Đỗ Thị Nga Chủ tịch HĐQT      54,490  1,367    16/03/2016  08/04/2016  1,367    04/04/2016  55,857  1.86  
DPP Đỗ Thị Nga Chủ tịch HĐQT      41,578  12,912    26/01/2016  19/02/2016  12,912    01/02/2016  54,490  1.82  
DPP Đỗ Thị Nga Giám đốc Điều hành      39,154  10,000    16/11/2015  11/12/2015  2,424    11/12/2015  41,578  1.39  
DPP Đỗ Thị Nga Giám đốc Điều hành      29,154  10,000    09/11/2015  02/12/2015  10,000    10/11/2015  39,154  1.31  
DPP Đỗ Thị Nga Giám đốc Điều hành      5,329          23,825    24/08/2015  29,154  0.97  
DPP Đỗ Thị Nga Giám đốc Điều hành      5,929  30,000    30/07/2015  24/08/2015      24/08/2015  5,929  0.20  
DPP Đỗ Thị Nga TV.HĐQT      5,329  5,000    09/08/2010  03/10/2010      03/10/2010  5,329  0.18  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.