MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK DPM - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
06/06/2023 32.80  32.80  -0.30 (-0.91 %)    2,527,000  83,376,000,000  33.15  33.50  32.70 
05/06/2023 33.10  33.10  0.80 (2.48 %)    3,293,800  108,558,000,000  32.70  33.40  32.55 
02/06/2023 32.25  32.25  0.65 (2.06 %)    4,359,500  139,661,000,000  31.80  32.35  31.60 
01/06/2023 31.60  31.60  -0.30 (-0.94 %)    1,933,600  61,311,000,000  31.85  32.00  31.50 
31/05/2023 31.90  31.90  -0.10 (-0.31 %)    1,837,700  58,855,000,000  32.10  32.20  31.80 
30/05/2023 32.00  32.00  0.60 (1.91 %)    2,617,600  83,353,000,000  31.35  32.10  31.35 
29/05/2023 31.35  31.35  -0.15 (-0.48 %)    2,424,500  76,276,000,000  31.55  31.80  31.35 
26/05/2023 31.50  31.50  0.30 (0.96 %)    1,122,500  35,401,000,000  31.30  31.85  31.30 
25/05/2023 31.20  31.20  -0.10 (-0.32 %)    1,787,500  55,840,000,000  31.30  31.45  31.05 
24/05/2023 31.30  31.30  -0.60 (-1.88 %)    2,034,700  64,218,000,000  32.10  32.10  31.30 
23/05/2023 31.85  31.85  0.55 (1.76 %)    2,601,000  83,101,000,000  228,000  7,266,360,000  31.75  32.35  31.60 
22/05/2023 31.30  31.30  -0.90 (-2.80 %)    4,563,600  143,426,000,000  31.80  31.90  31.10 
19/05/2023 32.15  32.15  -0.65 (-1.98 %)    2,566,300  83,355,000,000  32.70  32.85  32.15 
18/05/2023 32.80  32.80  -0.20 (-0.61 %)    799,600  26,271,000,000  33.05  33.10  32.70 
17/05/2023 33.00  33.00  0.30 (0.92 %)    1,748,500  57,399,000,000  32.70  33.15  32.60 
16/05/2023 32.70  32.70  -0.40 (-1.21 %)    2,603,800  85,465,000,000  33.15  33.20  32.55 
15/05/2023 33.10  33.10  -0.20 (-0.60 %)    1,240,400  41,246,000,000  33.50  33.60  33.00 
12/05/2023 33.30  33.30  -0.10 (-0.30 %)    1,509,200  50,231,000,000  33.65  33.65  33.10 
11/05/2023 33.40  33.40  0.40 (1.21 %)    2,278,900  76,460,000,000  33.00  33.85  33.00 
10/05/2023 32.95  32.95  -0.05 (-0.15 %)    1,394,200  46,026,000,000  33.30  33.30  32.90 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.