TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK DPH - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
12/08/2022 44.50  44.50  44.50  0.00 (0.00 %)    100  4,450,000  44.50  44.50  44.50  44.50 
11/08/2022 44.50  44.50  44.50  0.00 (0.00 %)    44.50  44.5  44.50  44.50 
10/08/2022 44.50  44.50  44.50  0.00 (0.00 %)    44.50  44.50  44.50  44.50 
09/08/2022 44.50  44.50  44.50  0.00 (0.00 %)    44.50  44.5  44.50  44.50 
08/08/2022 44.50  44.50  44.50  5.80 (14.99 %)    100  4,450,000  38.70  44.50  44.50  44.50 
05/08/2022 38.70  38.70  38.70  0.00 (0.00 %)    38.70  38.7  38.70  38.70 
04/08/2022 38.40  38.40  38.40  -3.10 (-7.47 %)    200  7,740,000  41.50  39.00  39.00  38.40 
03/08/2022 41.50  41.50  41.50  0.00 (0.00 %)    41.50  41.5  41.50  41.50 
02/08/2022 41.50  41.50  41.50  0.00 (0.00 %)    41.50  41.50  41.50  41.50 
01/08/2022 41.50  41.50  41.50  0.00 (0.00 %)    41.50  41.5  41.50  41.50 
29/07/2022 41.50  41.50  41.50  0.00 (0.00 %)    41.50  41.50  41.50  41.50 
28/07/2022 41.60  41.60  41.60  0.90 (2.21 %)    300  12,440,000  40.70  41.2  41.60  41.20 
27/07/2022 40.80  40.80  40.80  0.50 (1.24 %)    300  12,200,000  40.30  40.40  40.80  40.40 
26/07/2022 40.40  40.40  40.40  0.20 (0.50 %)    200  8,060,000  40.20  40.2  40.40  40.20 
25/07/2022 40.20  40.20  40.20  0.00 (0.00 %)    40.20  40.20  40.20  40.20 
22/07/2022 45.00  45.00  45.00  0.00 (0.00 %)    3,100  124,500,000  45.00  40.0  45.00  40.00 
21/07/2022 45.00  45.00  45.00  0.00 (0.00 %)    45.00  45.00  45.00  45.00 
20/07/2022 45.00  45.00  45.00  0.00 (0.00 %)    45.00  45.0  45.00  45.00 
19/07/2022 45.00  45.00  45.00  0.00 (0.00 %)    45.00  45.00  45.00  45.00 
18/07/2022 45.00  45.00  45.00  0.00 (0.00 %)    45.00  45.0  45.00  45.00 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.