MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK DP1 - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
08/06/2023 26.1 (3.98 %)    20  11,700  585   11  2,400  218   9,300
07/06/2023 25.6 (0.00 %)    16  11,700  731   1,900  238   9,800
06/06/2023 25.6 (-0.78 %)    14  17,500  1,250   1,800  225   15,700
05/06/2023 25.8 (0.00 %)    12  14,900  1,242   2,200  314   12,700
02/06/2023 25.8 (0.39 %)    11  11,000  1,000   1,500  250   9,500
01/06/2023 25.6 (-1.16 %)    10,600  1,325   1,100  157   9,500
31/05/2023 25.9 (-0.77 %)    15  8,200  547   1,000  111   7,200
30/05/2023 26.4 (2.33 %)    19  12,300  647   14  4,300  307   8,000
29/05/2023 25.8 (-1.90 %)    12  15,800  1,317   3,100  388   12,700
26/05/2023 26 (-1.14 %)    12  8,100  675   12  4,300  358   3,800
25/05/2023 26.3 (0.00 %)    12  12,500  1,042   7,100  789   5,400
24/05/2023 26 (0.39 %)    16  10,800  675   11  3,500  318   7,300
23/05/2023 26 (1.96 %)    13  10,600  815   2,500  417   8,100
22/05/2023 25.5 (-4.14 %)    7,400  925   6,300  700   1,100
19/05/2023 26.2 (0.38 %)    13  12,000  923   14  6,600  471   5,400
18/05/2023 25.6 (-1.54 %)    13  11,800  908   11  4,300  391   7,500
17/05/2023 25.6 (3.23 %)    16  11,300  706   10  2,500  250   8,800
16/05/2023 24.3 (-4.71 %)    13  14,300  1,100   2,100  263   12,200
15/05/2023 25.2 (-5.26 %)    14  11,000  786   17  6,800  400   4,200
12/05/2023 26.1 (-1.88 %)    13  17,000  1,308   19  10,600  558   6,400
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.