MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DHC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
30/01/2023 2,500  96,750,000  38.7 (0.52 %)    3,000  116,100,000  500  19,350,000  11,816,812   
27/01/2023 26,500  1,020,250,000  38.5 (1.45 %)    26,500  1,020,250,000  11,815,912   
19/01/2023 -12,100  -459,195,000  37.95 (0.13 %)    8,000  303,600,000  20,100  762,795,000  11,838,812   
18/01/2023 5,900  223,610,000  37.9 (-0.92 %)    9,800  371,420,000  3,900  147,810,000  10,245,876   
17/01/2023 -3,500  -133,875,000  38.25 (-1.42 %)    100  3,825,000  3,600  137,700,000  10,239,476   
16/01/2023 -8,900  -345,320,000  38.8 (0.52 %)    900  34,920,000  9,800  380,240,000  10,238,676   
13/01/2023 -16,200  -625,320,000  38.6 (1.45 %)    16,200  625,320,000  10,194,176   
12/01/2023 100  3,805,000  38.05 (3.96 %)    1,000  38,050,000  900  34,245,000  10,183,086   
11/01/2023 -41,000  -1,500,600,000  36.6 (-1.35 %)    4,400  161,040,000  45,400  1,661,640,000  10,179,586   
10/01/2023 20,610  764,631,000  37.1 (0.54 %)    31,700  1,176,070,000  11,090  411,439,000  10,183,886   
09/01/2023 93,400  3,446,460,000  36.9 (6.96 %)    97,900  3,612,510,000  4,500  166,050,000  10,215,586   
06/01/2023 4,100  141,450,000  34.5 (2.07 %)    4,200  144,900,000  100  3,450,000  10,313,486  34.27% 
05/01/2023 58,500  1,977,300,000  33.8 (3.36 %)    58,500  1,977,300,000  10,317,686  34.26% 
04/01/2023 500  16,350,000  32.7 (-0.91 %)    500  16,350,000  10,376,186  34.18% 
03/01/2023 5,400  177,930,000  32.95 (0.46 %)    5,400  177,930,000  10,376,186  29.72% 
30/12/2022 111,200  3,647,360,000  32.8 (0.00 %)    111,700  3,663,760,000  500  16,400,000  10,381,586  34.17% 
29/12/2022 116,800  3,831,040,000  32.8 (2.50 %)    116,800  3,831,040,000  10,468,575  34.04% 
28/12/2022 51,489  1,647,648,000  32 (3.23 %)    74,700  2,390,400,000  23,211  742,752,000  10,536,162  29.52% 
27/12/2022 43,925  1,361,675,000  31 (6.90 %)    44,525  1,380,275,000  600  18,600,000  10,587,651  29.46% 
26/12/2022 -11,400  -330,600,000  29 (-3.33 %)    700  20,300,000  12,100  350,900,000  10,631,576  29.40% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.