TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DCL - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 -2,470,000  24.6 (0.00 %)    2,470,000     
22/09/2022 -2,470,000  24.6 (-0.40 %)    2,470,000     
21/09/2022 -100  -2,470,000  24.7 (0.41 %)    100  2,470,000     
20/09/2022 -7,500,000  24.6 (-0.40 %)    7,500,000     
19/09/2022 -7,500,000  24.7 (-0.40 %)    7,500,000     
16/09/2022 -7,500,000  24.8 (1.22 %)    7,500,000     
15/09/2022 -7,500,000  24.5 (0.00 %)    7,500,000     
14/09/2022 -7,500,000  24.5 (-0.41 %)    7,500,000     
13/09/2022 -82  -7,500,000  24.6 (-0.81 %)    82  7,500,000     
12/09/2022 -24  -7,500,000  24.75 (-0.20 %)    24  7,500,000     
09/09/2022 -7,500,000  24.8 (0.00 %)    7,500,000     
08/09/2022 -7,500,000  24.8 (-0.80 %)    7,500,000     
07/09/2022 -7,500,000  24.95 (-0.20 %)    7,500,000     
06/09/2022 -7,500,000  25 (0.00 %)    7,500,000     
05/09/2022 -300  -7,500,000  25 (0.00 %)    300  7,500,000     
31/08/2022 -2,600,000  25 (0.00 %)    2,600,000     
30/08/2022 -2,600,000  25 (0.40 %)    2,600,000     
29/08/2022 -2,600,000  24.9 (-3.11 %)    2,600,000  -968,073  1.33% 
26/08/2022 -2,600,000  25.7 (-1.15 %)    2,600,000  -968,173  1.33% 
25/08/2022 -100  -2,600,000  26 (0.00 %)    100  2,600,000    1.33% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.