TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DC4 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 -650,300  9.45 (1.50 %)    650,300  26,200,651   
22/09/2022 -650,300  9.31 (0.22 %)    650,300  26,200,651   
21/09/2022 -70  -650,300  9.29 (2.54 %)    70  650,300  26,200,651   
20/09/2022 -983,000  9.06 (-0.44 %)    983,000  26,200,651   
19/09/2022 -983,000  9.1 (-2.15 %)    983,000  26,200,651   
16/09/2022 -983,000  9.3 (1.09 %)    983,000  26,200,651   
15/09/2022 -983,000  9.23 (-1.81 %)    983,000  26,200,651   
14/09/2022 -983,000  9.4 (1.08 %)    983,000  26,200,651   
13/09/2022 -983,000  9.3 (0.00 %)    983,000  26,200,651   
12/09/2022 -983,000  9.3 (0.00 %)    983,000  26,200,651   
09/09/2022 -983,000  9.3 (2.20 %)    983,000  26,200,651   
08/09/2022 -983,000  9.13 (-0.76 %)    983,000  26,200,551   
07/09/2022 -983,000  9.2 (-6.12 %)    983,000  26,197,451   
06/09/2022 -100  -983,000  9.83 (2.40 %)    100  983,000  26,193,951   
05/09/2022 -3,100  -29,822,000  9.62 (-1.84 %)    3,100  29,822,000  26,190,651   
31/08/2022 -3,500  -34,195,000  9.77 (1.77 %)    3,500  34,195,000  26,187,451   
30/08/2022 -3,300  -31,812,000  9.64 (-2.63 %)    3,300  31,812,000  26,184,051   
29/08/2022 -3,200  -31,584,000  9.87 (-3.24 %)    3,200  31,584,000  26,184,051  0.13% 
26/08/2022 -3,400  -34,680,000  10.2 (-1.92 %)    3,400  34,680,000  26,180,551  0.13% 
25/08/2022 -3,500  -36,400,000  10.4 (-0.95 %)    3,500  36,400,000  26,177,051  0.14% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.