TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DBC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
19/08/2022 95,200  2,618,000,000  27.5 (-2.48 %)    105,100  2,890,250,000  9,900  272,250,000  111,813,474  2.80% 
18/08/2022 205,400  5,792,280,000  28.2 (1.81 %)    211,900  5,975,580,000  6,500  183,300,000  111,908,674  2.76% 
17/08/2022 -34,300  -950,110,000  27.7 (-1.77 %)    39,300  1,088,610,000  73,600  2,038,720,000  112,071,974  2.69% 
16/08/2022 84,700  2,384,305,000  28.15 (-1.57 %)    133,300  3,752,395,000  48,600  1,368,090,000  112,086,729  2.68% 
15/08/2022 79,900  2,285,140,000  28.6 (6.72 %)    105,600  3,020,160,000  25,700  735,020,000  112,218,829  2.63% 
12/08/2022 72,000  1,926,000,000  26.75 (4.09 %)    73,200  1,958,100,000  1,200  32,100,000  112,321,529  2.59% 
11/08/2022 245,000  6,296,500,000  25.7 (2.80 %)    247,900  6,371,030,000  2,900  74,530,000  112,363,529  2.57% 
10/08/2022 -25,400  -633,730,000  24.95 (-2.16 %)    5,800  144,710,000  31,200  778,440,000  112,611,044  2.47% 
09/08/2022 6,300  160,650,000  25.5 (-4.85 %)    6,800  173,400,000  500  12,750,000  112,560,309  2.49% 
08/08/2022 255,500  6,847,400,000  26.8 (0.37 %)    312,000  8,361,600,000  56,500  1,514,200,000  112,565,509  2.49% 
05/08/2022 -300  -8,010,000  26.7 (0.00 %)    1,300  34,710,000  1,600  42,720,000  112,728,209  2.42% 
04/08/2022 -131,500  -3,504,475,000  26.65 (4.51 %)    17,800  474,370,000  149,300  3,978,845,000  112,631,709  2.46% 
03/08/2022 -96,800  -2,468,400,000  25.5 (-0.78 %)    1,000  25,500,000  97,800  2,493,900,000  112,644,409  2.45% 
02/08/2022 -4,600  -118,220,000  25.7 (1.58 %)    500  12,850,000  5,100  131,070,000  112,597,909  2.47% 
01/08/2022 -19,500  -493,350,000  25.3 (6.30 %)    28,000  708,400,000  47,500  1,201,750,000  112,083,309  2.68% 
29/07/2022 -440,100  -10,474,380,000  23.8 (-3.25 %)    100,000  2,380,000,000  540,100  12,854,380,000  112,096,449  2.68% 
28/07/2022 -14,100  -346,860,000  24.6 (-6.82 %)    800  19,680,000  14,900  366,540,000  112,175,449  2.65% 
27/07/2022 -19,800  -522,720,000  26.4 (0.00 %)    1,200  31,680,000  21,000  554,400,000  112,175,249  2.65% 
26/07/2022 -1,000  -26,400,000  26.4 (-4.00 %)    1,000  26,400,000  112,171,849  2.65% 
25/07/2022 -1,700  -46,750,000  27.5 (4.17 %)    2,900  79,750,000  4,600  126,500,000  112,170,749  2.65% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.