TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK DBC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
27/06/2022 19.45  19.45  1.25 (6.87 %)    1,451,400  27,548,000,000  18.50  19.45  18.30 
24/06/2022 18.20  18.20  0.40 (2.25 %)    1,461,600  26,747,000,000  18.30  18.55  18.05 
23/06/2022 17.75  17.75  1.15 (6.93 %)    1,241,800  21,296,000,000  16.25  17.75  16.25 
22/06/2022 16.60  16.60  0.20 (1.22 %)    1,671,000  27,409,000,000  16.25  17.00  15.50 
21/06/2022 16.43  17.25  -1.25 (-6.76 %)    2,600,900  45,256,000,000  18.50  18.50  17.25 
20/06/2022 17.62  18.50  -1.40 (-7.04 %)    2,368,000  44,715,000,000  20.00  20.20  18.50 
17/06/2022 18.91  19.85  -0.75 (-3.64 %)    2,705,200  53,022,000,000  20.00  20.40  19.25 
16/06/2022 19.62  20.60  0.10 (0.49 %)    1,294,000  26,965,000,000  21.20  21.20  20.55 
15/06/2022 19.48  20.45  -0.85 (-3.99 %)    3,552,300  71,937,000,000  21.30  21.50  19.85 
14/06/2022 20.29  21.30  -1.60 (-6.99 %)    4,654,100  100,023,000,000  619,000  14,175,100,000  21.50  22.35  21.30 
13/06/2022 21.81  22.90  -1.70 (-6.91 %)    2,562,300  59,052,000,000  23.15  23.90  22.90 
10/06/2022 23.43  24.60  -0.30 (-1.20 %)    1,804,000  45,031,000,000  24.40  25.55  24.35 
09/06/2022 23.71  24.90  -0.10 (-0.40 %)    1,056,300  26,433,000,000  25.10  25.35  24.80 
08/06/2022 23.81  25.00  0.70 (2.88 %)    1,795,000  44,883,000,000  24.80  25.30  24.50 
07/06/2022 23.14  24.30  -0.70 (-2.80 %)    2,346,800  56,451,000,000  24.70  25.00  23.50 
06/06/2022 23.81  25.00  -0.60 (-2.34 %)    1,363,100  34,804,000,000  25.55  26.00  25.00 
03/06/2022 24.33  25.55  -0.65 (-2.48 %)    1,322,400  34,017,000,000  26.35  26.35  25.25 
02/06/2022 24.95  26.20  1.20 (4.80 %)    2,894,800  74,961,000,000  25.40  26.50  25.00 
01/06/2022 23.76  24.95  -1.05 (-4.04 %)    2,658,500  67,340,000,000  25.45  25.85  24.90 
31/05/2022 24.76  26.00  -0.20 (-0.76 %)    1,554,400  40,059,000,000  26.00  26.15  25.50 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.