TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK CX8 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
01/07/2022 10.20  10.20  -1.10 (-9.73 %)    100  1,020,000  11.30  10.20  10.20  10.20 
30/06/2022 11.30  11.30  1.00 (9.71 %)    100  1,130,000  10.30  11.3  11.30  11.30 
29/06/2022 10.30  10.30  0.00 (0.00 %)    10.30  10.30  10.30  10.30 
28/06/2022 10.30  10.30  -0.30 (-2.83 %)    58,897  566,595,200  10.60  9.6  10.40  9.60 
27/06/2022 10.60  10.60  -0.70 (-6.19 %)    513  5,741,200  11.30  11.00  11.00  10.60 
24/06/2022 11.30  11.30  0.80 (7.62 %)    100  1,130,000  10.50  11.3  11.30  11.30 
23/06/2022 10.50  10.50  0.00 (0.00 %)    10  115,000  10.50  10.50  10.50  10.50 
22/06/2022 10.50  10.50  0.90 (9.38 %)    125  1,312,500  9.60  10.5  10.50  10.50 
21/06/2022 9.60  9.60  0.00 (0.00 %)    9.60  9.60  9.60  9.60 
20/06/2022 9.60  9.60  -0.80 (-7.69 %)    2,810  27,254,000  10.40  9.4  10.00  9.40 
17/06/2022 10.40  10.40  -1.10 (-9.57 %)    1,968  20,716,800  11.50  11.40  11.40  10.40 
16/06/2022 11.50  11.50  0.00 (0.00 %)    73  919,800  11.50  11.5  11.50  11.50 
15/06/2022 11.50  11.50  0.00 (0.00 %)    71  894,600  11.50  11.50  11.50  11.50 
14/06/2022 11.50  11.50  0.00 (0.00 %)    11.50  11.5  11.50  11.50 
13/06/2022 11.50  11.50  -1.20 (-9.45 %)    130  1,567,000  12.70  11.50  11.50  11.50 
10/06/2022 12.70  12.70  0.00 (0.00 %)    22  302,000  12.70  12.7  12.70  12.70 
09/06/2022 12.70  12.70  0.00 (0.00 %)    16  219,200  12.70  12.70  12.70  12.70 
08/06/2022 12.70  12.70  1.10 (9.48 %)    162  1,989,200  11.60  12.7  12.70  12.70 
07/06/2022 11.60  11.60  0.80 (7.41 %)    100  1,160,000  10.80  11.60  11.60  11.60 
06/06/2022 10.80  10.80  0.00 (0.00 %)    10.80  10.8  10.80  10.80 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.