MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK CTF - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
CTF Trần Lâm Thành viên HĐQT      5,752,772  5,000,000    19/04/2021  18/05/2021          0.00  
CTF Ngô Văn Cường       1,360,353            500,000  19/06/2020  860,353  1.13  
CTF Ngô Văn Cường       1,620,353            260,000  12/06/2020  1,360,353  1.79  
CTF Nguyễn Đăng Hoàng Giám đốc công ty con      660,380  340,000    10/02/2020  20/02/2020  340,000    20/02/2020  1,000,380  1.32  
CTF Nguyễn Văn Thành       1,056,000    420,000  10/02/2020  20/02/2020    420,000  20/02/2020  636,000  0.84  
CTF Nguyễn Đăng Hoàng GĐ công ty con      975,030    300,000  02/01/2020  17/01/2020    298,950  15/01/2020  676,080  0.89  
CTF Trần Lâm Thành viên HĐQT      3,835,250  200,000    19/12/2019  17/01/2020      17/01/2020  3,835,250  5.04  
CTF CTCP Tập đoàn Tân Thành Đô       6,037,500    787,500  31/10/2019  29/11/2019      29/11/2019  6,037,500  7.94  
CTF CTCP Tập đoàn Tân Thành Đô       6,037,500    787,500  27/09/2019  25/10/2019      25/10/2019  6,037,500  7.94  
CTF Trần Trung Chánh Thành viên HĐQT      1,789,765    1,725,000  21/08/2019  19/09/2019    1,725,000  30/08/2019  64,765  0.09  
CTF Thái Thị Xuân Quỳnh Em dâu  Nguyễn Thị Tâm  Thành viên BKS  908,500  118,500        118,500    20/08/2019  790,000  1.04  
CTF Nguyễn Văn Tuấn Em  Nguyễn Thị Tâm  Thành viên BKS  1,023,500    133,500  20/08/2019  18/09/2019    133,500  20/08/2019  890,000  1.17  
CTF CTCP Tập đoàn Tân Thành Đô       6,037,500    787,500  20/08/2019  18/09/2019      18/09/2019  6,037,500  7.94  
CTF Ngô Đức Toan       1,519,265            198,000  19/08/2019  1,321,265  1.74  
CTF Phạm Thị Ái Hạnh       2,301,093            300,142  15/08/2019  2,000,951  2.63  
CTF Nìm Vuồn Phu Thành viên HĐQT      1,585,486    1,585,486  26/07/2019  23/08/2019    1,584,174  24/08/2019  1,312  0.00  
CTF Trần Trung Chánh Thành viên HĐQT      1,591,100    40,000  08/07/2019  05/08/2019    40,000  11/07/2019  1,551,100  2.04  
CTF Nguyễn Văn Tuấn Em  Nguyễn Thị Tâm  Thành viên BKS  890,000    890,000  28/12/2018  03/01/2019    890,000  03/01/2019  890,000  1.17 Giao dịch quyền mua 
CTF Ngô Công Minh       2,000,950          2,000,950    27/12/2018  2,000,950  2.63 Giao dịch quyền mua 
CTF Phạm Thị Ái Hạnh       2,000,950            2,000,950  27/12/2018  2,000,950  2.63 Giao dịch quyền mua 
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.