MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK CSC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
25/11/2022 0.00  45.90  4.10 (9.81 %)    203,642  9,300,550,600  41.80  45.50  45.90  44.10 
24/11/2022 0.00  41.80  3.80 (10.00 %)    198,148  7,958,592,300  38.00  37.5  41.80  36.00 
23/11/2022 0.00  38.00  -1.20 (-3.06 %)    201,764  7,818,779,200  39.20  39.90  41.20  36.10 
22/11/2022 0.00  41.80  3.80 (10.00 %)    198,148  7,958,592,300  38.00  37.5  41.80  36.00 
21/11/2022 0.00  35.90  3.20 (9.79 %)    101,830  3,652,080,400  32.70  34.00  35.90  34.00 
18/11/2022 0.00  32.70  2.90 (9.73 %)    352,427  10,942,742,400  29.80  30.1  32.70  29.30 
17/11/2022 29.80  29.80  2.70 (9.96 %)    43,906  1,304,941,100  27.10  28.00  29.80  28.00 
16/11/2022 27.10  27.10  2.40 (9.72 %)    304,603  7,075,117,500  24.70  22.3  27.10  22.30 
15/11/2022 24.70  24.70  -2.70 (-9.85 %)    82,462  2,039,805,000  27.40  24.80  26.00  24.70 
14/11/2022 27.40  27.40  -3.00 (-9.87 %)    109,241  3,008,747,400  96,044  3,207,869,600  30.40  28.2  29.90  27.40 
11/11/2022 30.40  30.40  -3.30 (-9.79 %)    112,606  3,617,734,700  20,000  740,000,000  33.70  35.00  35.20  30.40 
10/11/2022 33.70  33.70  -3.70 (-9.89 %)    113,535  3,877,765,600  37.40  36.1  37.40  33.70 
09/11/2022 37.40  37.40  0.00 (0.00 %)    31,486  1,202,857,800  37.40  39.30  39.60  37.40 
08/11/2022 37.40  37.40  2.40 (6.86 %)    71,980  2,572,127,600  35.00  35.0  38.00  32.10 
07/11/2022 35.00  35.00  -3.80 (-9.79 %)    113,443  4,029,114,300  38.80  39.30  39.30  35.00 
04/11/2022 38.80  38.80  -4.10 (-9.56 %)    154,883  6,113,645,600  42.90  42.0  42.00  38.70 
03/11/2022 42.90  42.90  -0.80 (-1.83 %)    53,705  2,338,702,400  43.70  42.10  44.50  42.00 
02/11/2022 43.70  43.70  -1.00 (-2.24 %)    89,157  3,927,295,000  44.70  45.0  45.00  42.60 
01/11/2022 44.70  44.70  1.60 (3.71 %)    129,513  5,945,171,300  43.10  45.50  47.00  44.00 
31/10/2022 43.10  43.10  0.80 (1.89 %)    257,803  11,116,937,300  42.30  43.0  45.80  40.50 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.