MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK CRE - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
24/03/2023 1,800  12,848,000  7.1 (0.14 %)    1,800  12,848,000  226,684,049   
23/03/2023 3,000  21,124,000  7.09 (1.14 %)    3,000  21,124,000  226,685,849   
22/03/2023 2,100  14,955,000  7.01 (-0.43 %)    3,800  26,942,000  1,700  11,987,000  226,688,849   
21/03/2023 4,700  -745,238,520  7.04 (0.57 %)    4,800  33,150,000  100  778,388,520  226,690,949  1.11% 
20/03/2023 -3,800  -26,600,000  7 (-0.85 %)    900  6,300,000  4,700  32,900,000  226,689,049  1.11% 
17/03/2023 -6,400  -45,184,000  7.06 (-0.42 %)    300  2,118,000  6,700  47,302,000  226,686,549  1.11% 
16/03/2023 -200  -1,418,000  7.06 (-1.94 %)    3,200  22,688,000  3,400  24,106,000  226,684,549  1.11% 
15/03/2023 7,500  54,000,000  7.2 (6.67 %)    9,800  70,560,000  2,300  16,560,000  226,682,949  1.11% 
14/03/2023 -2,700  -18,225,000  6.75 (-0.74 %)    2,100  14,175,000  4,800  32,400,000  226,692,149  1.11% 
13/03/2023 7,200  48,960,000  6.8 (1.49 %)    7,800  53,040,000  600  4,080,000  226,689,649   
10/03/2023 -4,500  -29,970,000  6.66 (-3.48 %)    400  2,664,000  4,900  32,634,000  226,696,849  1.11% 
09/03/2023 2,200  15,136,000  6.88 (1.18 %)    2,500  17,200,000  300  2,064,000  226,697,149  1.11% 
08/03/2023 4,800  32,640,000  6.8 (3.03 %)    4,900  33,320,000  100  680,000  226,699,417  1.11% 
07/03/2023 2,968  19,588,800  6.6 (-1.49 %)    3,200  21,120,000  232  1,531,200  226,702,317  1.11% 
06/03/2023 12,900  86,946,000  6.74 (6.98 %)    14,900  100,426,000  2,000  13,480,000  226,702,317  1.11% 
03/03/2023 -3,200  -20,160,000  6.3 (-3.08 %)    3,200  20,160,000  226,717,217  1.10% 
02/03/2023 100  650,000  6.5 (-1.52 %)    100  650,000  226,712,117  1.11% 
01/03/2023 4,020  26,331,000  6.55 (0.77 %)    9,120  59,736,000  5,100  33,405,000  226,707,017  1.11% 
28/02/2023 27,800  180,144,000  6.48 (1.25 %)    33,000  213,840,000  5,200  33,696,000  226,712,937  1.11% 
27/02/2023 39,100  250,631,000  6.41 (-2.88 %)    42,300  271,143,000  3,200  20,512,000  226,628,533  1.12% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.