MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK CNN - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
CNN Công ty TNHH Công nghệ và đầu tư Quốc tế HM Holding       515,300  100,000    22/03/2022  13/04/2022          0.00  
CNN Nguyễn Đăng Quang Phó Tổng GĐ      228,261  200,000    18/02/2022  18/03/2022  135,000    28/02/2022  363,261  4.13  
CNN Công ty TNHH Công nghệ và đầu tư Quốc tế HM Holding       513,200  100,000    17/07/2019  16/08/2019  2,100    16/08/2019  515,300  5.86  
CNN Công ty TNHH Công nghệ và đầu tư Quốc tế HM Holding       499,900  200,000    12/06/2019  10/07/2019  13,300    10/07/2019  513,200  5.83  
CNN Công ty TNHH Công nghệ và đầu tư Quốc tế HM Holding       140,000  500,000    07/05/2019  06/06/2019  359,900    06/06/2019  499,900  5.68  
CNN Công ty TNHH Công nghệ và đầu tư Quốc tế HM Holding       140,000  500,000    07/05/2019  06/06/2019          0.00  
CNN Công ty TNHH Công nghệ và đầu tư Quốc tế HM Holding       140,000          359,900    07/05/2019  499,900  5.68  
CNN Công ty TNHH Công nghệ và đầu tư Quốc tế HM Holding       600,000    27/03/2019  26/04/2019  140,000    26/04/2019  140,000  1.59  
CNN Ngô Thế Phong       593,600            580,000  22/03/2019  13,600  0.15  
CNN Ngô Thế Phong       593,600            580,000  22/03/2019  13,600  0.15  
CNN Phan Ngọc Cương Phó Tổng GĐ      475,491  400,000    14/03/2019  29/03/2019  370,000    29/03/2019  845,491  9.61  
CNN Nguyễn Hữu Trường Phó Tổng GĐ      92,727  100,000    14/03/2019  29/03/2019  85,000    22/03/2019  177,727  2.02  
CNN Nguyễn Mạnh Tuấn Phó Tổng GĐ      518,000  400,000    14/03/2019  29/03/2019  368,000    22/03/2019  886,000  10.07  
CNN Nguyễn Văn Công Chủ tịch HĐQT      1,458,562  600,000    14/03/2019  29/03/2019  580,000    25/03/2019  2,038,562  23.17  
CNN Nguyễn Mạnh Tuấn Phó Tổng GĐ      512,000  20,000    12/09/2018  11/10/2018  6,000    17/09/2018  518,000  5.89  
CNN Nguyễn Mạnh Tuấn Phó Tổng GĐ      512,000  20,000    08/06/2018  29/06/2018      29/06/2018  512,000  5.82  
CNN Ngô Thế Phong       13,600          580,000    06/03/2018  593,600  6.75  
CNN Hà Minh Phó Tổng GĐ      723,100  50,000    09/08/2017  07/09/2017  26,899    07/09/2017  749,999  8.52  
CNN Hà Minh Phó Tổng GĐ      680,000  68,000    29/05/2017  23/06/2017  43,100    20/06/2017  723,100  8.22  
CNN Phan Ngọc Cương Phó Tổng GĐ      431,991  50,000    24/05/2017  20/06/2017  43,500    13/06/2017  475,491  5.40  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.