TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK CMX - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
CMX Nguyễn Trọng Hà Kế toán trưởng      30,000    29/07/2022  01/08/2022      29/07/2022  30,000  0.03 Giao dịch quyền mua 
CMX Nguyễn Văn Thắng Thành viên BKS      5,000    29/07/2022  01/08/2022      01/08/2022  5,000  0.00 Giao dịch quyền mua 
CMX Nguyễn Đăng Duẩn Trưởng BKS      5,000    29/07/2022  01/08/2022      01/08/2022  5,000  0.00 Giao dịch quyền mua 
CMX Bùi Đức Cường Phó Tổng GĐ      4,000,000  80,000    29/07/2022  01/08/2022      01/08/2022  4,080,000  4.00 Giao dịch quyền mua 
CMX Huỳnh Văn Tấn Phó Tổng GĐ      80,000    29/07/2022  01/08/2022      01/08/2022  80,000  0.08 Giao dịch quyền mua 
CMX Nguyễn Thành Tâm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ      20,000    29/07/2022  01/08/2022      01/08/2022  30,000  0.03 Giao dịch quyền mua 
CMX Bùi Sĩ Tuấn Chủ tịch HĐQT      16,271,537  50,000    29/07/2022  01/08/2022      01/08/2022  16,321,537  16.02 Giao dịch quyền mua 
CMX Công ty TNHH ES VINA       4,501,038          65,000    27/07/2022  4,566,038  4.48  
CMX Bùi Đức Cường Phó Tổng GĐ      6,222,000    2,222,000  26/01/2022  25/02/2022    2,222,000  21/02/2022  4,000,000  3.93  
CMX Trần Đức Bá Cao               10,000,000    26/11/2021  10,000,000  9.81  
CMX Công ty TNHH ES VINA       1,250,038          4,000,000    26/11/2021  5,250,038  5.15  
CMX Bùi Sĩ Tuấn Chủ tịch HĐQT      6,621,537  9,650,000    25/11/2021  20/12/2021  9,650,000    26/11/2021  16,271,537  15.97  
CMX Bùi Đức Cường Phó Tổng GĐ      2,222,000  4,000,000    25/11/2021  20/12/2021  4,000,000    26/11/2021  6,222,000  6.11  
CMX KB Securities       3,095,437            176,800  23/11/2021  2,918,637  2.86  
CMX KB Securities       3,743,137            196,200  18/11/2021  3,546,937  3.48  
CMX KB Securities       3,743,137            196,200  18/11/2021  3,546,937  3.48  
CMX KB Securities       5,115,637            865,900  16/11/2021  4,249,737  4.17  
CMX KB Securities       5,681,637            566,000  15/11/2021  5,115,637  5.02  
CMX KB Securities       8,785,137            883,600  09/11/2021  7,901,537  7.75  
CMX Bùi Đức Dũng Con  Bùi Sĩ Tuấn  Chủ tịch HĐQT  410,000  6,621,537    20/08/2021  30/08/2021  6,621,537    09/09/2021  7,441,537  7.30 Giao dịch quyền mua 
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.