TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK CHDB2101 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
13/05/2022 0.00  4.92  0.00 (0.00 %)    4.92  4.92  4.92 
12/05/2022 0.00  4.92  0.00 (0.00 %)    4.92  4.92  4.92 
20/09/2021 0.28  0.28  -0.06 (-17.65 %)    672,100  243,000,000  0.40  0.42  0.28 
17/09/2021 0.34  0.34  0.04 (13.33 %)    324,800  108,000,000  0.31  0.35  0.31 
16/09/2021 0.30  0.30  -0.03 (-9.09 %)    162,200  53,000,000  0.33  0.40  0.30 
15/09/2021 0.33  0.33  -0.10 (-23.26 %)    167,900  56,000,000  0.26  0.42  0.26 
14/09/2021 0.43  0.43  -0.19 (-30.65 %)    299,900  146,000,000  0.60  0.60  0.43 
13/09/2021 0.62  0.62  -0.10 (-13.89 %)    90,600  59,000,000  0.70  0.70  0.62 
10/09/2021 0.72  0.72  -0.07 (-8.86 %)    186,700  136,000,000  0.70  0.83  0.70 
09/09/2021 0.79  0.79  -0.12 (-13.19 %)    201,800  155,000,000  0.91  0.91  0.75 
08/09/2021 0.91  0.91  0.00 (0.00 %)    40,000  36,000,000  0.92  0.93  0.89 
07/09/2021 0.91  0.91  0.04 (4.60 %)    59,100  57,000,000  1.20  1.20  0.87 
06/09/2021 0.87  0.87  0.00 (0.00 %)    305,900  222,000,000  0.62  0.87  0.62 
01/09/2021 0.87  0.87  -0.03 (-3.33 %)    168,600  145,000,000  0.89  0.90  0.83 
31/08/2021 0.90  0.90  -0.08 (-8.16 %)    84,600  82,000,000  0.98  1.10  0.90 
30/08/2021 0.98  0.98  -0.24 (-19.67 %)    396,300  398,000,000  1.12  1.20  0.95 
27/08/2021 1.22  1.22  -0.21 (-14.69 %)    53,600  67,000,000  1.42  1.42  1.20 
26/08/2021 1.43  1.43  0.00 (0.00 %)    51,300  72,000,000  1.43  1.49  1.35 
25/08/2021 1.43  1.43  -1.91 (-57.19 %)    19,400  27,000,000  1.30  1.47  1.30 
24/08/2021 1.44  1.44  0.04 (2.86 %)    60,800  85,000,000  1.39  1.45  1.30 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.