TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK CGP - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
CGP Trần Thiện Văn Thành viên HĐQT      1,118,768  300,000    01/08/2019  29/08/2019  130,862    29/08/2019  1,249,630  11.64  
CGP Trần Thị Thu Tâm Vợ  Trần Cung  Phó Chủ tịch HĐQT  324,662  200,000    11/07/2019  09/08/2019  10,783    09/08/2019  335,445  3.12  
CGP Trần Thị Thu Tâm Vợ  Trần Cung  Phó Chủ tịch HĐQT  320,888  50,000    04/06/2019  28/06/2019  3,774    28/06/2019  324,662  3.02  
CGP Trần Thiện Văn       605,575          485,863    29/03/2019  1,091,438  10.17  
CGP Trần Tuấn Khanh Chồng  Trần Ngọc Lan Trang  Phó Tổng GĐ  6,088    6,088  22/03/2019  19/04/2019    6,088  22/03/2019    0.00  
CGP Trần Thiện Văn       516,312          48,175    15/03/2019  564,487  5.26  
CGP Trần Thị Thu Tâm Vợ  Trần Cung  Phó Chủ tịch HĐQT  320,888  50,000    19/04/2018  15/05/2018      15/05/2018  320,888  2.99  
CGP Trần Thị Thu Tâm Vợ  Trần Cung  Phó Chủ tịch HĐQT  319,388  50,000    08/03/2018  05/04/2018  1,500    05/04/2018  320,888  2.99  
CGP Trần Thị Thu Tâm Vợ  Trần Cung  Phó Chủ tịch HĐQT  308,349  50,000    06/02/2018  28/02/2018  11,039    28/02/2018  319,388  2.98  
CGP Trần Thị Thu Tâm Vợ  Trần Cung  Phó Chủ tịch HĐQT  293,949  50,000    28/12/2017  25/01/2018  14,400    25/01/2018  308,349  2.87  
CGP Trần Thị Thu Tâm Vợ  Trần Cung  Phó Chủ tịch HĐQT  293,549  50,000    16/11/2017  14/12/2017  400    14/12/2017  293,949  2.74  
CGP Trần Thị Thu Tâm Vợ  Trần Cung  Phó Chủ tịch HĐQT  254,549  50,000    10/10/2017  08/11/2017  39,000    08/11/2017  293,549  2.73  
CGP Trần Thị Thu Tâm Vợ  Trần Cung  Phó Chủ tịch HĐQT  224,549  50,000    24/08/2017  22/09/2017  30,000    22/09/2017  254,549  2.37  
CGP Trần Thị Thu Tâm Vợ  Trần Cung  Phó Chủ tịch HĐQT  203,949  50,000    18/07/2017  16/08/2017  20,600    17/08/2017  224,549  2.09  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.