MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK CDG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
CDG Ngô Trung Hiếu Con  Ngô Văn Chăm  Thành viên HĐQT  106,536  10,000    10/10/2022  08/11/2022  6,597    08/11/2022  59,995  1.73  
CDG Nguyễn Thị Xuân Hoa Phó phòng Kế toán      6,000    11/08/2022  09/09/2022  4,502    09/09/2022  4,502  0.13  
CDG Ngô Trung Hiếu Con  Ngô Văn Chăm  Thành viên HĐQT  52,691  2,000    09/08/2022  07/09/2022  707    07/10/2022  53,398  1.54  
CDG Ngô Văn Chăm Thành viên HĐQT      100,189  7,000    01/10/2020  30/10/2020  6,347    28/10/2020  106,536  3.07  
CDG Ngô Văn Chăm Thành viên HĐQT      94,860  6,000    26/08/2020  24/09/2020  5,329    24/09/2020  100,189  2.89  
CDG Nguyễn Văn Minh       119,099          55,000    28/11/2019  174,099  5.02  
CDG Nguyễn Đức Tuấn Trưởng BKS      60,391    55,000  22/11/2019  18/12/2019    55,000  28/11/2019  5,391  0.16  
CDG Ngô Thành An Phó Tổng GĐ      161,758    20,000  06/11/2019  29/11/2019    20,000  27/11/2019  141,758  4.09  
CDG Nguyễn Đức Tuấn Trưởng BKS      110,391    50,000  15/10/2019  07/11/2019    50,000  18/10/2019  60,391  1.74  
CDG Ngô Thành An Phó Tổng GĐ      141,758  20,000    11/10/2019  05/11/2019  20,000    18/10/2019  161,758  4.67  
CDG Ngô Văn Chăm Thành viên HĐQT      93,138  3,000    06/09/2019  04/10/2019  1,722    04/10/2019  94,860  2.74  
CDG Nguyễn Đức Tuấn Trưởng BKS      140,391    30,000  04/03/2019  02/04/2019    30,000  04/04/2019  110,391  3.19  
CDG Ngô Văn Chăm Thành viên HĐQT      63,138  44,000    04/03/2019  02/04/2019  30,000    02/04/2019  93,138  2.69  
CDG Ngô Đức Dũng Thành viên HĐQT      13,267  1,015    31/10/2018  01/11/2018  1,015    31/10/2018  14,282  0.41  
CDG Ngô Đức Dũng Thành viên HĐQT      12,761          506    26/10/2018  13,267  0.38  
CDG Ngô Đức Dũng Thành viên HĐQT      12,510          251    05/10/2018  12,761  0.37  
CDG Ngô Đức Dũng Thành viên HĐQT      10,520  20,000    23/08/2018  20/09/2018  1,990    31/08/2018  12,510  0.36  
CDG Ngô Văn Chăm Thành viên HĐQT      61,085  20,000    14/08/2018  10/09/2018  2,053    10/09/2018  63,138  1.82  
CDG Ngô Văn Chăm Thành viên HĐQT      42,860  20,000    11/07/2018  09/08/2018  18,225    08/08/2018  61,085  1.76  
CDG Ngô Văn Chăm Thành viên HĐQT      25,460          16,400    22/06/2018  41,860  1.21  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.