MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK CDC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
CDC Đoàn Thanh Tùng Phụ trách quản trị      73,733    73,733  04/04/2022  03/05/2022      03/05/2022  73,733  0.34  
CDC Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP       5,226,687    5,226,687  01/04/2022  30/04/2022      30/04/2022  5,226,687  23.77  
CDC CTCP Dịch vụ Tài chính và Mua bán nợ Việt Nam       1,000,000          1,162,000    22/03/2022  2,162,000  9.83  
CDC Nguyễn Chí Tùng Thành viên BKS      949,000    949,000  14/03/2022  12/04/2022    949,000  12/04/2022    0.00  
CDC Nguyễn Thị Loan Anh Mẹ vợ  Văn Minh Hoàng  Tổng giám đốc  965,482    700,000  22/09/2021  21/10/2021    612,879  21/10/2021  352,603  1.60  
CDC CTCP Dịch vụ Tài chính và Mua bán nợ Việt Nam       1,680,000            1,680,000  01/07/2021    0.00  
CDC Hồ Đình Thuần Chủ tịch HĐQT      1,099,000    300,000  28/06/2021  28/07/2021    228,500  28/07/2021  870,500  3.96  
CDC Nguyễn Chí Tùng Thành viên BKS      1,099,000    200,000  28/06/2021  28/07/2021    150,000  28/07/2021  949,000  4.32  
CDC Trần Mai Cường Chủ tịch HĐQT      348,109    348,109  19/03/2021  16/04/2021    348,109  16/04/2021    0.00  
CDC Trần Thị Liễu Em  Trần Mai Cường  Chủ tịch HĐQT  24,360    24,360  19/03/2021  16/04/2021      16/04/2021  24,360  0.11  
CDC Trần Mai Cường Chủ tịch HĐQT      348,109    348,109  05/02/2021  04/03/2021      04/03/2021  348,109  1.58  
CDC Trần Thị Liễu Em  Trần Mai Cường  Chủ tịch HĐQT  24,360    24,360  05/02/2021  04/03/2021      04/03/2021  24,360  0.11  
CDC Trần Thị Liễu Em  Trần Mai Cường  Chủ tịch HĐQT  60,900    60,900  22/01/2021  19/02/2021    60,900  28/01/2021  24,360  0.11 Nhận thêm cp thưởng 
CDC Trần Mai Cường Chủ tịch HĐQT      870,273    870,273  22/01/2021  19/02/2021    870,273  28/01/2021  348,109  1.58 Nhận thêm cp thưởng 
CDC CTCP Dịch vụ Tài chính và Mua bán nợ Việt Nam               1,200,000    23/12/2020  1,200,000  5.46  
CDC Nguyễn Thị Tú Oanh Phó Chủ tịch HĐQT      766,620    766,620  22/12/2020  20/01/2021    766,620  23/12/2020    0.00  
CDC Nguyễn Hoàng Trí Con  Hoàng Thị Hoài Linh  Thành viên HĐQT độc lập  500,000    500,000  22/12/2020  20/01/2021    500,000  24/12/2020    0.00  
CDC Nguyễn Hoàng Minh Con  Hoàng Thị Hoài Linh  Thành viên HĐQT độc lập  500,000    500,000  22/12/2020  20/01/2021    500,000  24/12/2020    0.00  
CDC Trần Trung Anh Con  Nguyễn Thị Tú Oanh  Phó Chủ tịch HĐQT  722,170    722,170  22/12/2020  20/01/2021    722,170  23/12/2020    0.00  
CDC Nguyễn Văn Đức Chồng  Nguyễn Thị Tú Oanh  Phó Chủ tịch HĐQT  35,620    35,620  22/12/2020  20/01/2021    35,620  23/12/2020    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.