MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK CCL - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
02/06/2023 7.22 (-2.43 %)       
29/05/2023 1,000  7,250,000  7.13 (-0.97 %)    1,000  7,250,000  26,054,690  1.02% 
26/05/2023 4,935,000  7.2 (1.41 %)    4,935,000  26,055,690  1.02% 
25/05/2023 4,935,000  7.06 (-0.56 %)    4,935,000  26,055,690  1.02% 
24/05/2023 700  4,900,000  7.05 (2.17 %)    700  4,900,000  26,051,690  1.03% 
23/05/2023 1,000  6,920,000  6.93 (6.62 %)    1,000  6,920,000  26,052,390  1.03% 
22/05/2023 6.5 (1.56 %)    26,053,390  1.03% 
19/05/2023 -4,000  -25,640,000  6.41 (-1.38 %)    4,000  25,640,000  26,053,390  1.03% 
18/05/2023 -12,464,000  6.52 (-1.21 %)    12,464,000  26,053,290  1.03% 
17/05/2023 -1,900  -12,445,000  6.56 (-0.61 %)    1,900  12,445,000  26,053,290  1.03% 
16/05/2023 6.57 (-1.94 %)    26,051,390  1.03% 
15/05/2023 1,700  11,304,000  6.68 (1.21 %)    1,700  11,304,000  26,051,390  1.03% 
12/05/2023 -100  -660,000  6.55 (-0.76 %)    100  660,000  26,053,090  1.03% 
11/05/2023 6.6 (1.54 %)    26,053,090  1.03% 
10/05/2023 6.54 (2.19 %)    26,053,090  1.03% 
09/05/2023 6.43 (-2.58 %)    26,053,090  1.03% 
08/05/2023 5,000  32,600,000  6.58 (4.44 %)    5,000  32,600,000  26,053,090  1.03% 
05/05/2023 0 (0.00 %)    26,058,090  1.02% 
04/05/2023 0 (0.00 %)    26,058,090  1.02% 
28/04/2023 16,000  98,060,000  0 (0.00 %)    16,000  98,060,000  26,058,090  1.02% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.