MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK CCL - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
08/06/2023 7.21 (-2.57 %)    312  529,300  1,696   257  753,500  2,932   -224,200
07/06/2023 7.38 (2.50 %)    308  771,600  2,505   341  829,300  2,432   -57,700
06/06/2023 7.2 (0.00 %)    222  335,200  1,510   195  417,300  2,140   -82,100
05/06/2023 7.17 (-0.42 %)    310  478,300  1,543   256  623,200  2,434   -144,900
02/06/2023 7.22 (-2.43 %)    519  829,600  1,598   379  1,077,300  2,842   -247,700
01/06/2023 7.39 (-0.14 %)    401  634,200  1,582   356  870,700  2,446   -236,500
31/05/2023 7.39 (1.23 %)    344  807,600  2,348   461  860,700  1,867   -53,100
30/05/2023 7.25 (2.11 %)    393  715,500  1,821   293  688,800  2,351   26,700
29/05/2023 7.13 (-0.97 %)    579  849,600  1,467   420  878,600  2,092   -29,000
26/05/2023 7.2 (1.41 %)    223  441,900  1,982   337  483,900  1,436   -42,000
25/05/2023 7.06 (-0.56 %)    393  620,100  1,578   366  535,500  1,463   84,600
24/05/2023 7.05 (2.17 %)    553  1,060,100  1,917   545  908,700  1,667   151,400
23/05/2023 6.93 (6.62 %)    588  1,573,400  2,676   636  974,900  1,533   598,500
22/05/2023 6.5 (1.56 %)    282  596,600  2,116   236  634,500  2,689   -37,900
19/05/2023 6.41 (-1.38 %)    292  299,000  1,024   227  438,400  1,931   -139,400
18/05/2023 6.52 (-1.21 %)    246  239,300  973   169  345,000  2,041   -105,700
17/05/2023 6.56 (-0.61 %)    382  457,400  1,197   260  572,600  2,202   -115,200
16/05/2023 6.57 (-1.94 %)    306  360,600  1,178   142  382,900  2,696   -22,300
15/05/2023 6.68 (1.21 %)    385  583,800  1,516   289  571,000  1,976   12,800
12/05/2023 6.55 (-0.76 %)    275  417,800  1,519   216  502,500  2,326   -84,700
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.