MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK CAP - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
CAP Phạm Tú Linh Thành viên BKS      3,000  2,500    27/12/2022  30/12/2022  1,500    30/12/2022  4,500  0.06  
CAP Phạm Văn Hiệu Phụ trách quản trị      4,500  3,000    27/12/2022  17/01/2023  1,000    17/01/2023  5,500  0.07  
CAP Nguyễn Huy Thông Phó Giám đốc      44,110  2,500    21/12/2022  18/01/2023  2,500    16/01/2023  46,610  0.59  
CAP Nguyễn Văn Trữ Phó Giám đốc      26,547  1,000    20/12/2022  18/01/2023  600    18/01/2023  27,147  0.35  
CAP Nguyễn Thăng Thiệu Chồng  Nguyễn Thị Thu Hằng  Trưởng BKS  4,500  1,000    20/12/2022  18/01/2023  1,000    21/12/2022  5,500  0.07  
CAP Trần Sỹ Lâm Thành viên BKS      5,525  3,000    02/11/2022  30/11/2022  2,500    30/11/2022  8,025  0.10  
CAP Phạm Văn Hiệu Phụ trách quản trị      1,500  3,000    25/10/2022  24/11/2022  3,000    28/10/2022  4,500  0.06  
CAP Nguyễn Xuân Hồng Thành Viên HĐQT      3,881  3,000    15/09/2022  12/10/2022  2,700    12/10/2022  6,581  0.08  
CAP Nguyễn Văn Trữ Phó Giám đốc      25,147  2,000    13/09/2022  12/10/2022  1,400    12/10/2022  26,547  0.34  
CAP Nguyễn Xuân Hồng Thành Viên HĐQT      1,581  3,000    15/07/2022  12/08/2022  2,300    12/08/2022  3,881  0.05  
CAP Nguyễn Quốc Trinh Chủ tịch HĐQT      363,522  15,000    13/07/2022  11/08/2022  14,500    10/08/2022  378,022  4.81  
CAP Nguyễn Huy Thông Phó Giám đốc      40,410  5,000    12/07/2022  10/08/2022  3,700    10/08/2022  44,110  0.56  
CAP Nguyễn Văn Trữ Phó Giám đốc      22,947  2,200    07/07/2022  03/08/2022  2,200    08/07/2022  25,147  0.32  
CAP Trương Thị Duyên Em  Trương Ngọc Biên  Chủ tịch HĐQT  34,540  5,000    05/07/2022  03/08/2022  3,000    03/08/2022  37,540  0.48  
CAP Lê Xuân Lương       307,000          1,700  1,200  15/04/2022  307,500  3.92  
CAP Trương Ngọc Biên Chủ tịch HĐQT      255,200  20,000    13/04/2022  12/05/2022  19,000    10/05/2022  274,200  3.49  
CAP Nguyễn Văn Trữ Phó Giám đốc      13,498  2,000    11/04/2022  10/05/2022  1,800    10/05/2022  15,298  0.19  
CAP Nguyễn Thanh Sơn Công bố thông tin      11,600  5,000    15/03/2022  13/04/2022  3,400    13/04/2022  15,000  0.19  
CAP Trương Ngọc Biên Chủ tịch HĐQT      238,700  30,000    16/11/2021  10/12/2021  16,500    10/12/2021  255,200  3.25  
CAP Lê Long Giang Giám đốc      9,806  5,000    08/11/2021  06/12/2021  4,800    06/12/2021  14,606  0.19  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.