MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK BST - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
BST Trần Hữu Sơn Phó Giám đốc      12,224  5,000    06/02/2023  07/03/2023          0.00  
BST Trần Hữu Sơn Phó Giám đốc      10,924  5,000    17/02/2022  15/03/2022  1,300    15/03/2022  12,224  1.11  
BST Trần Hữu Sơn Phó Giám đốc      10,524  5,000    26/07/2021  24/08/2021  400    24/08/2021  10,924  0.99  
BST Trần Hữu Sơn Thành viên BKS      8,524  5,000    18/03/2019  16/04/2019      16/04/2019  8,524  0.77  
BST Trần Hữu Sơn Thành viên BKS      7,524  5,000    03/04/2018  02/05/2018  1,000    02/05/2018  8,524  0.77  
BST Trần Hữu Sơn Thành viên BKS      6,324  5,000    21/09/2017  20/10/2017  1,200    20/10/2017  7,524  0.68  
BST Trần Hữu Sơn Thành viên BKS      5,214  4,000    13/02/2017  13/03/2017  1,200    13/03/2017  6,324  0.57  
BST Trần Hữu Sơn Thành viên BKS      4,000  5,000    23/02/2016  21/03/2016  1,124    21/03/2016  5,124  0.47  
BST Trần Hữu Sơn Thành viên BKS      2,200  5,000    11/11/2015  09/12/2015  1,800    09/12/2015  4,000  0.36  
BST Trần Hữu Sơn Thành viên BKS      1,300  5,000    06/08/2015  02/09/2015  900    03/09/2015  2,200  0.20  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.