MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK BMP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
29/05/2023 11,400  892,620,000  78.3 (0.90 %)    11,500  900,450,000  100  7,830,000  14,417,844  82.39% 
26/05/2023 9,600  744,960,000  77.6 (-1.02 %)    29,300  2,273,680,000  19,700  1,528,720,000  14,277,444  82.56% 
25/05/2023 -128,200  -10,050,880,000  78.4 (5.52 %)    23,700  1,858,080,000  151,900  11,908,960,000  14,306,744  82.52% 
24/05/2023 22,400  1,678,460,000  74.3 (-2.11 %)    22,400  1,678,460,000  14,273,544  82.56% 
23/05/2023 16,900  1,303,260,000  75.9 (-0.65 %)    21,900  1,685,380,000  5,000  382,120,000  14,295,944  82.54% 
22/05/2023 62,700  4,737,990,000  76.4 (1.19 %)    85,300  6,433,400,000  22,600  1,695,410,000  14,312,844  82.52% 
19/05/2023 -29,900  -2,268,140,000  75.5 (-5.27 %)    4,400  332,730,000  34,300  2,600,870,000  14,397,323  82.41% 
18/05/2023 21,379  1,817,215,000  85 (0.00 %)    22,200  1,887,000,000  821  69,785,000  14,213,915  82.64% 
17/05/2023 52,900  4,536,610,000  85 (-2.19 %)    113,600  9,713,770,000  60,700  5,177,160,000  14,235,294  82.61% 
16/05/2023 86,800  7,380,990,000  86.9 (4.83 %)    131,200  11,196,050,000  44,400  3,815,060,000  14,288,194  82.55% 
15/05/2023 2,600  222,700,000  82.9 (0.85 %)    15,600  1,306,610,000  13,000  1,083,910,000  14,374,994  82.44% 
12/05/2023 41,700  3,426,800,000  82.2 (-0.72 %)    51,700  4,249,280,000  10,000  822,480,000  14,377,594  82.44% 
11/05/2023 -32,600  -2,749,070,000  82.8 (0.49 %)    145,900  12,174,950,000  178,500  14,924,020,000  14,336,294  82.49% 
10/05/2023 21,600  1,788,050,000  82.4 (1.85 %)    114,600  9,375,910,000  93,000  7,587,860,000  14,303,894  82.53% 
09/05/2023 -133,500  -10,638,480,000  80.9 (-0.86 %)    41,800  3,343,420,000  175,300  13,981,900,000  14,325,494  82.50% 
08/05/2023 -96,000  -7,832,930,000  81.6 (0.12 %)    96,000  7,832,930,000  14,254,194  82.59% 
05/05/2023 -112,300  -9,196,570,000  81.5 (-1.09 %)    800  65,290,000  113,100  9,261,860,000  14,182,994  82.67% 
04/05/2023 -33,900  -2,788,600,000  82.4 (6.46 %)    37,300  3,032,110,000  71,200  5,820,710,000  14,040,544  82.85% 
28/04/2023 -44,100  -3,429,130,000  77.4 (-1.53 %)    89,500  6,956,870,000  133,600  10,386,000,000  13,173,244  83.91% 
27/04/2023 42,500  3,367,030,000  78.6 (1.68 %)    89,400  7,113,260,000  46,900  3,746,230,000  13,129,144  83.96% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.