MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK BMP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
29/05/2023 78.30  78.30  0.70 (0.90 %)    280,900  22,124,000,000  78.50  80.90  77.70 
26/05/2023 77.60  77.60  -0.80 (-1.02 %)    314,800  24,560,000,000  78.00  79.60  76.90 
25/05/2023 78.40  78.40  4.10 (5.52 %)    798,700  62,227,000,000  73.40  79.50  73.40 
24/05/2023 74.30  74.30  -1.60 (-2.11 %)    330,400  24,715,000,000  75.80  76.00  74.20 
23/05/2023 75.90  75.90  -0.50 (-0.65 %)    222,700  17,053,000,000  77.40  77.80  75.90 
22/05/2023 76.40  76.40  0.90 (1.19 %)    376,300  28,335,000,000  321,422  25,527,335,240  75.90  77.30  74.00 
19/05/2023 75.50  75.50  -4.20 (-5.27 %)    691,600  52,771,000,000  79.70  80.00  75.10 
18/05/2023 79.70  85.00  0.00 (0.00 %)    375,800  31,911,000,000  321,422  27,320,870,000  85.50  86.50  83.80 
17/05/2023 79.70  85.00  -1.90 (-2.19 %)    350,900  30,007,000,000  86.00  87.00  85.00 
16/05/2023 81.48  86.90  4.00 (4.83 %)    796,000  67,918,000,000  82.80  87.00  82.70 
15/05/2023 77.73  82.90  0.70 (0.85 %)    295,100  24,535,000,000  83.00  84.50  82.20 
12/05/2023 77.07  82.20  -0.60 (-0.72 %)    202,500  16,654,000,000  82.80  83.20  81.80 
11/05/2023 77.63  82.80  0.40 (0.49 %)    459,200  38,387,000,000  82.20  85.00  81.80 
10/05/2023 77.26  82.40  1.50 (1.85 %)    349,900  28,556,000,000  81.00  83.00  80.00 
09/05/2023 75.85  80.90  -0.70 (-0.86 %)    623,900  49,811,000,000  81.60  81.60  78.50 
08/05/2023 76.51  81.60  0.10 (0.12 %)    275,100  22,441,000,000  81.50  82.50  80.50 
05/05/2023 76.41  81.50  -0.90 (-1.09 %)    411,700  33,789,000,000  83.80  83.80  80.50 
04/05/2023 77.26  82.40  5.00 (6.46 %)    557,100  45,471,000,000  78.00  82.80  77.90 
28/04/2023 72.57  77.40  -1.20 (-1.53 %)    389,400  30,252,000,000  77.70  78.50  77.20 
27/04/2023 73.70  78.60  1.30 (1.68 %)    506,000  40,344,000,000  51,100  4,074,203,000  79.00  82.00  78.20 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.