TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK ASG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
01/07/2022 28.90  28.90  1.20 (4.33 %)    4,400  116,000,000  27.00  29.00  25.95 
30/06/2022 27.70  27.70  -0.20 (-0.72 %)    200  5,000,000  29.00  29.00  27.70 
29/06/2022 27.85  27.85  -0.75 (-2.62 %)    3,300  92,000,000  28.50  28.50  27.85 
28/06/2022 28.55  28.55  -0.45 (-1.55 %)    1,100  31,000,000  176,289  5,288,670,000  28.60  28.95  28.55 
27/06/2022 29.00  29.00  0.50 (1.75 %)    800  22,000,000  28.50  29.00  28.20 
24/06/2022 28.50  28.50  -0.20 (-0.70 %)    300  8,000,000  29.00  29.00  28.50 
23/06/2022 28.70  28.70  0.90 (3.24 %)    5,200  144,000,000  28.45  28.70  27.10 
22/06/2022 27.80  27.80  -0.30 (-1.07 %)    3,000  83,000,000  28.75  28.75  27.60 
21/06/2022 28.05  28.05  -0.95 (-3.28 %)    2,300  64,000,000  28.30  29.00  28.05 
20/06/2022 29.00  29.00  0.00 (0.00 %)    12,500  359,000,000  29.50  29.50  28.30 
17/06/2022 29.00  29.00  -0.10 (-0.34 %)    5,100  147,000,000  28.80  29.75  28.00 
16/06/2022 29.05  29.05  -0.75 (-2.52 %)    1,300  38,000,000  28.50  29.90  28.50 
15/06/2022 29.80  29.80  0.10 (0.34 %)    3,600  107,000,000  28.90  29.90  28.90 
14/06/2022 29.70  29.70  -0.20 (-0.67 %)    3,900  115,000,000  28.90  30.00  28.70 
13/06/2022 29.90  29.90  -0.10 (-0.33 %)    1,400  42,000,000  31.00  31.00  28.30 
10/06/2022 30.00  30.00  0.50 (1.69 %)    800  23,000,000  28.60  31.00  28.60 
09/06/2022 29.50  29.50  -0.10 (-0.34 %)    5,800  169,000,000  29.50  29.60  29.00 
08/06/2022 29.55  29.55  -0.05 (-0.17 %)    1,900  55,000,000  28.60  29.55  28.50 
07/06/2022 29.60  29.60  -0.10 (-0.34 %)    200  5,000,000  28.00  29.60  28.00 
06/06/2022 29.70  29.70  1.00 (3.48 %)    1,100  31,000,000  28.65  29.80  27.05 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.