TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK APG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
29/06/2022 6.72  6.72  -0.18 (-2.61 %)    2,401,300  16,253,000,000  6.79  6.90  6.62 
28/06/2022 6.85  6.85  0.15 (2.24 %)    1,677,100  11,595,000,000  6.84  7.02  6.80 
27/06/2022 6.74  6.74  0.44 (6.98 %)    1,759,000  11,546,000,000  6.42  6.74  6.36 
24/06/2022 6.30  6.30  0.10 (1.61 %)    1,790,200  11,353,000,000  6.29  6.47  6.27 
23/06/2022 6.20  6.20  -0.10 (-1.59 %)    619,400  3,853,000,000  6.30  6.35  6.14 
22/06/2022 6.29  6.29  0.39 (6.61 %)    2,295,500  14,135,000,000  6.00  6.29  6.00 
21/06/2022 5.88  5.88  -0.32 (-5.16 %)    1,844,900  10,985,000,000  5.81  6.40  5.72 
20/06/2022 6.15  6.15  -0.45 (-6.82 %)    1,074,500  6,713,000,000  40,000  246,000,000  6.61  6.61  6.15 
17/06/2022 6.61  6.61  -0.49 (-6.90 %)    938,300  6,215,000,000  6.80  6.80  6.61 
16/06/2022 7.10  7.10  0.00 (0.00 %)    3,677,800  26,203,000,000  7.21  7.25  6.90 
15/06/2022 7.13  7.13  -0.57 (-7.40 %)    2,085,600  15,029,000,000  7.67  7.75  7.13 
14/06/2022 7.66  7.66  -0.54 (-6.59 %)    3,075,100  23,759,000,000  7.87  8.00  7.66 
13/06/2022 8.23  8.23  -0.57 (-6.48 %)    2,131,700  17,620,000,000  8.40  8.60  8.23 
10/06/2022 8.84  8.84  -0.16 (-1.78 %)    1,317,400  11,659,000,000  8.90  8.94  8.78 
09/06/2022 8.99  8.99  -0.01 (-0.11 %)    1,037,300  9,311,000,000  95,000  807,500,000  9.05  9.05  8.90 
08/06/2022 9.02  9.02  0.22 (2.50 %)    1,052,700  9,404,000,000  8.80  9.10  8.75 
07/06/2022 8.75  8.75  -0.35 (-3.85 %)    1,610,600  13,942,000,000  9.08  9.08  8.48 
06/06/2022 9.08  9.08  -0.02 (-0.22 %)    2,109,200  19,143,000,000  9.20  9.25  8.96 
03/06/2022 9.13  9.13  -0.07 (-0.76 %)    1,194,200  10,902,000,000  9.10  9.31  8.98 
02/06/2022 9.23  9.23  -0.37 (-3.85 %)    1,475,600  13,923,000,000  9.60  9.60  9.23 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.