TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK ABB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
05/08/2022 11.8 (0.85 %)    1,141  2,255,400  1,977   1,066  2,648,500  2,485   -393,100
04/08/2022 11.7 (0.86 %)    1,382  3,418,800  2,474   1,310  4,330,800  3,306   -912,000
03/08/2022 11.8 (0.85 %)    2,125  4,273,600  2,011   1,213  4,305,600  3,550   -32,000
02/08/2022 11.8 (1.72 %)    1,649  3,657,400  2,218   1,511  4,263,000  2,821   -605,600
01/08/2022 11.8 (3.51 %)    1,754  4,369,900  2,491   1,586  4,469,400  2,818   -99,500
29/07/2022 11.4 (0.88 %)    1,605  3,348,500  2,086   1,760  4,575,200  2,600   -1,226,700
28/07/2022 11.4 (6.54 %)    2,766  6,373,500  2,304   2,328  6,289,900  2,702   83,600
27/07/2022 11 (1.85 %)    1,582  4,070,200  2,573   627  2,416,100  3,853   1,654,100
26/07/2022 10.7 (-1.83 %)    1,090  3,341,000  3,065   728  3,746,300  5,146   -405,300
25/07/2022 10.8 (-2.70 %)    1,118  3,040,900  2,720   782  2,790,900  3,569   250,000
22/07/2022 11.1 (1.83 %)    1,502  4,602,300  3,064   1,575  5,791,700  3,677   -1,189,400
21/07/2022 11 (3.77 %)    1,788  5,778,300  3,232   1,753  5,577,800  3,182   200,500
20/07/2022 10.7 (2.88 %)    925  2,624,700  2,838   1,002  2,906,600  2,901   -281,900
19/07/2022 10.5 (-0.94 %)    1,094  2,794,600  2,554   531  2,169,100  4,085   625,500
18/07/2022 10.6 (-1.85 %)    1,164  3,243,100  2,786   730  3,708,200  5,080   -465,100
15/07/2022 10.6 (-0.93 %)    885  2,012,800  2,274   954  3,784,900  3,967   -1,772,100
14/07/2022 10.7 (1.90 %)    1,190  4,897,200  4,115   1,149  4,071,800  3,544   825,400
13/07/2022 10.6 (4.95 %)    1,280  6,445,800  5,036   1,416  4,518,700  3,191   1,927,100
12/07/2022 10.3 (1.98 %)    837  1,998,000  2,387   483  1,362,400  2,821   635,600
11/07/2022 10.1 (-0.98 %)    864  2,476,400  2,866   465  2,389,900  5,140   86,500
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.