TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK AAM - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
23/09/2022 12.1 (-0.41 %)    35  22,000  629   41  61,800  1,507   -39,800
22/09/2022 12.15 (0.41 %)    32  27,500  859   48  66,900  1,394   -39,400
21/09/2022 12.1 (-2.42 %)    17  8,500  500   50  54,500  1,090   -46,000
20/09/2022 12.4 (2.48 %)    27  19,500  722   68  61,000  897   -41,500
19/09/2022 12.1 (-1.63 %)    42  25,700  612   52  67,800  1,304   -42,100
16/09/2022 12.25 (1.24 %)    49  27,500  561   59  44,700  758   -17,200
15/09/2022 12.1 (-0.82 %)    65  55,600  855   58  79,100  1,364   -23,500
14/09/2022 12.2 (-1.61 %)    35  35,200  1,006   40  27,500  688   7,700
13/09/2022 12.4 (1.64 %)    41  13,900  339   109  89,200  818   -75,300
12/09/2022 12.2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
09/09/2022 12.2 (0.00 %)    NaN   NaN   0
08/09/2022 12.2 (-0.81 %)    34  9,300  274   33  14,900  452   -5,600
07/09/2022 12.3 (-1.60 %)    50  13,600  272   53  23,100  436   -9,500
06/09/2022 12.5 (0.00 %)    48  21,700  452   94  45,800  487   -24,100
05/09/2022 12.45 (2.89 %)    66  73,300  1,111   106  66,600  628   6,700
31/08/2022 12.1 (-0.82 %)    72  54,900  763   71  46,600  656   8,300
30/08/2022 12.15 (0.41 %)    33  31,800  964   43  26,400  614   5,400
29/08/2022 12.1 (-0.82 %)    75  95,800  1,277   59  88,300  1,497   7,500
26/08/2022 12.2 (0.00 %)    79  139,700  1,768   102  94,200  924   45,500
25/08/2022 12.2 (0.83 %)    51  21,300  418   76  49,900  657   -28,600
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.