TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 31/03/2021, 08:05
L43

 Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (HNX)

Giá hiện tại: L43 6.2 +0.5(+8.77%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
L43: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

 
File đính kèm:

1.L43_2021.3.30_047733e_6._Quy_che_bieu_quyet_cua_Dai_hoi_Signed.pdf

2.L43_2021.3.30_04810c2_13.TT_phe_duyet_thu_lao_HDQT_BKS_2021_Signed.pdf

3.L43_2021.3.30_158a485_18._Ho_so_de_cu_ung_cu_HDQT_BKS_Signed.pdf

4.L43_2021.3.30_34e0c44_16.4_Du_thao_quy_che_quan_tri_noi_Signed.pdf

5.L43_2021.3.30_40f55e8_4._Chuong_trinh_giay_dang_ky_tham_du_DH_2021_Signed.pdf

6.L43_2021.3.30_4cbfe11_9.To_trinh_thong_qua_BCTC_2020_da_kiem_toan_Signed.pdf

7.L43_2021.3.30_50a62af_16.3.Du_thao_quy_che_cua_BKS_Signed.pdf

8.L43_2021.3.30_50c0fe8_8._Bao_cao_cua_BKS_nam_2020_ke_hoach_2021_Signed.pdf

9.L43_2021.3.30_552c816_20._Du_thao_nghi_quyet_DHDCD_2021_Signed.pdf

10.L43_2021.3.30_6953deb_2.Nghi_quyet_so_162021_Signed.pdf

11.L43_2021.3.30_6b4e3c8_11.TT_uy_quyen_lap_phuong_an_vay_von_2021_Signed.pdf

12.L43_2021.3.30_76777d6_10.TT_lua_chon_don_vi_ktoan_BCTC_2021_Signed.pdf

13.L43_2021.3.30_84324fd_16.TT_sua_doi_Dieule_Quy_che_HDQT_BKS_noi_bo_Signed.pdf

14.L43_2021.3.30_848a2d3_12.TT_phe_duyet_tong_quy_tien_luong_2021_Signed.pdf

15.L43_2021.3.30_a1c3996_7._Bao_cao_HDQT_ve_SXKD_2020_KH_2021_Signed.pdf

16.L43_2021.3.30_a452d0c_16.1._Du_thao_Dieu_le_Cong_ty_2._Signed.pdf

17.L43_2021.3.30_b3b36cc_5._Quy_che_lam_viec_cua_Dai_hoi_Signed.pdf

18.L43_2021.3.30_b3bb003_19._Phieu_bieu_quyet_the_bieu_quyet_bau_HDQT_BKS_Signed.pdf

19.L43_2021.3.30_b902c0b_16.2._Du_thao_Quy_che_HDQT_Signed.pdf

20.L43_2021.3.30_bb1df53_14.TT_thoai_von_Cty_Vinh_Son_Signed.pdf

21.L43_2021.3.30_d303c0c_15.TT_thong_qua_de_an_tai_cau_truc_DN_20212025_Signed.pdf

22.L43_2021.3.30_e3d306b_1.Cong_bo_tai_lieu_Dai_hoi_CD_2021_Signed.pdf

23.L43_2021.3.30_f81179c_17._Quy_che_bau_cu_HDQT_BKS_20212026_Signed.pdf

24.L43_2021.3.30_fbabe2b_3.Thong_bao_hop_DHCD_2021_Signed.pdf
Theo HNX

Các tin khác
Họ Lilama: Không doanh nghiệp nào lỗ cũng chẳng ai lãi đậm 6 tháng đầu năm
L43: 18.3.2021, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
L43: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
L43: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
L43: Báo cáo tài chính quý 4/2020
L43: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
L43: Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
L43: Báo cáo tài chính quý 3/2020
L43: CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc - CĐL đã bán 13.000 cp
L43: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.