Lý do:Chứng khoán niêm yết trong tình trạng bị hủy niêm yết