MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 22/03/2023, 08:38
XMC

 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (UpCOM)

Giá hiện tại: XMC 7.7 -0.1(-1.28%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
XMC: 28.3.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XMC của CTCP Ðầu tư và Xây dựng Xuân Mai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
+ Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 

HTTPS:

Theo HNX

Các tin khác
XMC: Bổ nhiệm ông Nguyễn Thọ Phùng giữ chức Giám đốc của Công ty con
XMC: Ông Đinh Viết Long không còn là Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty con
XMC: Miễn nhiệm ông Đinh Viết Long - Phó TGĐ từ 03/03/2023
XMC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
XMC: Công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
XMC: Công ty TNHH Khải Hưng đã bán 13.478.174 CP
XMC: Con ông Nguyễn Đức Cử - Phó Chủ tịch HĐQT đã mua 13.478.174 CP
XMC: Con ông Nguyễn Đức Cử - Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 13.478.174 CP
XMC: Công ty TNHH Khải Hưng đăng ký bán 13.478.174 CP
XMC: Ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT đã mua 10.000.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.