MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 27/03/2023, 13:13
VIR

 Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (UpCOM)

Giá hiện tại: VIR 6.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VIR: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả lấy ý kiến bằng văn bản Thành viên HĐQT

.

 

Theo HNX

Các tin khác
VIR: Nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Minh
VIR: Thông báo ngày ĐKCC dự kiến để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022
VIR: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022
VIR: Thông báo về trạng thái chứng khoán
VIR: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch
VIR: Giải trình việc kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính năm 2022
VIR: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
VIR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc hạch toán bổ sung các khoản nộp ngân sách nhà nước
VIR: Nghị quyết HĐQT v/v mở địa điểm kinh doanh và điều chỉnh mức lương chức danh của Ban điều hành
VIR: Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 30.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.