MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 05/12/2022, 14:40
TTZ

 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (HNX)

Giá hiện tại: TTZ 1.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TTZ: Cổ đông lớn Trần Thị Thu đã bán 50.200 cp

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Thu
- Mã chứng khoán: TTZ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.621.500 CP (tỷ lệ 21,42%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 50.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.571.300 CP (tỷ lệ 20,76%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 04/11/2022.
- Lý do thay đổi sở hữu: Bán cổ phiếu
- Họ tên người có liên quan: Huỳnh Văn Quảng
- Mối quan hệ: Chồng
- Tỷ lệ nắm giữ: 10,39%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 2.357.500 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 31,14%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 786.200 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 10,39%


Theo HNX

Các tin khác
TTZ: Quyêt định về việc chuyển sang diện bị đình chỉ giao dịch
TTZ: Giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục chứng khoán hạn chế giao dịch
TTZ: Đính chính thông báo mời họp ĐHĐCĐ
TTZ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TTZ: Quyết định về việc chuyển sang diện hạn chế giao dịch
TTZ: Quyết định về việc duy trì diện bị kiểm soát
TTZ: Quyết định về việc duy trì diện kiểm soát
TTZ: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 02 không thành công
TTZ: Quyết định về việc duy trì diện bị kiểm soát
TTZ: Quyết định về việc duy trì diện bị cảnh báo
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.