Tin mới
Vị trí Tên Tuổi Nguyên quán /
Nơi sinh
Tổ chức công tác Sở hữu Giá trị tài sản
hiện tại
Tăng giảm so với
đầu năm 2021
1 Phạm Nhật Vượng 53 Hà Tĩnh
 • - VIC : 876,002,651 cp
 • - VIC : 1,040,365,588 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 92.88% cổ phần tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam)
225,173 -
2 Trần Đình Long 60 Thanh Miện, Hải Dương
 • - HPG : 864,000,000 cp
44,669 -
3 Bùi Thành Nhơn 63 --
 • - NVL : 317,341,075 cp
36,018 -
4 Hồ Hùng Anh 51 Thừa Thiên Huế
 • - MSN : 0 cp
 • - TCB : 39,309,579 cp
 • - MSN : 175,632,193 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 47.56% cổ phần tại CTCP Masan)
 • - MSN : 73,602,289 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 47.56% cổ phần tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương)
29,043 -
5 Nguyễn Đăng Quang 58 --
Lĩnh vực : Tài chính-Thực phẩm-Khai khoáng
 • - MCH : 30,417 cp
 • - MSN : 15 cp
 • - TCB : 9,403,176 cp
 • - MSN : 179,103,477 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 48.5% cổ phần tại CTCP Masan)
 • - MSN : 75,057,002 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 48.5% cổ phần tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương)
28,058 -
6 Nguyễn Văn Đạt 51 Quảng Ngãi
 • - PDR : 297,690,510 cp
26,316 -
7 Nguyễn Thị Phương Thảo 51 Hà Nội
 • - HDB : 59,915,786 cp
 • - VJC : 47,470,914 cp
 • - VJC : 154,740,160 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny)
25,312 -
8 Phạm Thu Hương 52 Hà Nội
 • - VIC : 151,056,477 cp
17,749 -
9 Nguyễn Đức Thụy 45 Ninh Bình
 • - LPB : 20,360,080 cp
 • - THD : 85,909,333 cp
17,652 -
10 Hồ Xuân Năng 57 Nam Định
 • - VCS : 5,804,231 cp
 • - VCS : 117,550,078 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 90% cổ phần tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A)
13,113 -
11 Vũ Thị Hiền
- --
 • - HPG : 243,060,000 cp
12,566 -
12 Phạm Thúy Hằng 47 Hà Nội
 • - VIC : 100,881,292 cp
11,854 -
13 Nguyễn Thị Thanh Thủy
- --
 • - MSN : 5,653,867 cp
 • - TCB : 174,130,290 cp
9,477 -
14 Nguyễn Đức Tài 52 Nam Định
 • - MWG : 12,043,298 cp
 • - MWG : 51,515,096 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Thế giới Bán lẻ)
9,280 -
15 Cao Thị Ngọc Sương
- --
 • - NVL : 80,409,783 cp
9,127 -
16 Nguyễn Thị Thanh Tâm
- --
 • - TCB : 174,130,290 cp
8,863 -
17 Ngô Chí Dũng 53 --
 • - VPB : 121,687,982 cp
8,031 -
18 Hoàng Anh Minh
- --
 • - VPB : 121,021,046 cp
7,987 -
19 Vũ Thị Quyên
- --
 • - VPB : 120,700,954 cp
7,966 -
20 Bùi Cao Nhật Quân - --
 • - NVL : 62,016,805 cp
7,039 -
21 Hồ Anh Minh
- --
 • - TCB : 137,959,348 cp
7,022 -
22 Kim Ngọc Cẩm Ly
- --
 • - VPB : 106,150,796 cp
7,006 -
23 Lý Thị Thu Hà
- --
 • - VPB : 104,492,859 cp
6,897 -
24 Bùi Xuân Huy 49 --
 • - NVL : 54,769,805 cp
6,216 -
25 Nguyễn Hiếu Liêm - --
 • - NVL : 54,595,323 cp
6,197 -
26 Trần Lê Quân 61 Quảng Nam
 • - MWG : 0 cp
 • - MWG : 38,636,349 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH Tri Tâm)
5,641 -
27 Nguyễn Thu Thủy
- --
 • - VPB : 75,315,434 cp
4,971 -
28 Trương Gia Bình 65 Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam, Đà Nẵng
 • - FPT : 55,455,025 cp
 • - TPB : 1,194,347 cp
4,778 -
29 Trịnh Văn Quyết 46 Vĩnh Phúc
 • - ART : 3,156,000 cp
 • - FLC : 215,436,257 cp
 • - GAB : 7,050,000 cp
 • - ROS : 23,717,556 cp
4,708 -
30 Nguyễn Hoàng Yến 58 Hà Nam Ninh
Lĩnh vực : Tài chính-Thực phẩm-Khai khoáng
 • - MCH : 758,576 cp
 • - MSN : 42,415,234 cp
 • - TCB : 0 cp
4,687 -
31 Đỗ Hữu Hạ 66 Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng
 • - HHS : 148,000,000 cp
 • - TCH : 156,583,625 cp
4,624 -
32 Nguyễn Duy Hưng 59 Thanh Hóa
 • - FUESSV50 : 0 cp
 • - PAN : 1,226,000 cp
 • - SSI : 4,189,800 cp
 • - PAN : 23,828,927 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư NDH)
 • - SSI : 62,825,126 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư NDH)
4,041 -
33 Trần Tuấn Dương 58 Nam Định
 • - HPG : 76,645,414 cp
3,963 -
34 Tô Hải 48 Thái Bình
 • - VCI : 75,419,766 cp
3,960 -
35 Đỗ Xuân Hoàng 53 --
 • - VIB : 77,501,963 cp
3,922 -
35 Đặng Khắc Vỹ 53 --
 • - VIB : 77,501,963 cp
3,922 -
37 Trần Thị Thảo Hiền
- --
 • - VIB : 77,166,827 cp
3,905 -
38 Đặng Quang Tuấn
- --
 • - VIB : 76,981,909 cp
3,895 -
39 Đặng Thành Tâm 57 T.P Hồ Chí Minh
 • - ITA : 29,063,039 cp
 • - KBC : 85,250,000 cp
 • - SGT : 17,530,370 cp
3,888 -
40 Nguyễn Mạnh Tuấn 59 Hà Nội
 • - HPG : 75,148,096 cp
3,885 -
41 Nguyễn Thị Phương Hoa
- --
 • - TCB : 75,970,200 cp
3,867 -
42 Bùi Hải Quân 53 --
 • - VPB : 57,900,348 cp
3,821 -
43 Trương Thị Lệ Khanh 60 An Giang
 • - VHC : 79,150,284 cp
3,629 -
44 Nguyễn Hương Liên
- --
 • - TCB : 69,631,488 cp
3,544 -
45 Nguyễn Văn Hà
- --
 • Cổ đông lớn
 • - THD : 17,387,143 cp
3,451 -
46 Lê Phước Vũ 58 Quảng Nam
 • - HSG : 81,776,817 cp
 • - HSG : 8,750 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH MTV Tam Hỷ)
3,419 -
47 Đỗ Quý Hải - --
 • - HPX : 92,086,706 cp
3,347 -
48 Trần Hùng Huy 43 Tiền Giang
 • - ACB : 92,589,588 cp
3,301 -
49 Nguyễn Ngọc Quang 61 Hà Nội
 • - HPG : 63,730,604 cp
3,295 -
50 Đỗ Thị Mai
- --
 • Cổ đông lớn
 • - VPB : 47,549,265 cp
3,138 -
51 Đỗ Xuân Thụ
- --
 • - VIB : 61,157,032 cp
3,095 -
52 Đặng Thị Thu Hà
- --
 • - VIB : 56,375,962 cp
2,853 -
53 Trầm Trọng Ngân - -- 2,693 -
54 Nguyễn Đức Thuận - --
 • - TCB : 50,804,103 cp
2,586 -
55 Trần Vũ Minh
- --
 • - HPG : 48,000,000 cp
2,482 -
56 Phạm Văn Đẩu 48 Tiền Giang
 • - HDB : 69,859,382 cp
 • - VJC : 50,400 cp
2,405 -
57 Nguyễn Mạnh Cường
- --
 • Cổ đông lớn
 • - VPB : 34,488,063 cp
2,276 -
58 Đào Hữu Huyền 65 --
 • - DGC : 27,532,473 cp
2,236 -
59 Mai Văn Huy - --
 • - PSH : 84,110,875 cp
2,229 -
60 Đặng Huỳnh Ức My 40 Trung Quốc
Lĩnh vực : Mía đường
 • - SBT : 100,137,492 cp
 • - SCR : 94,667 cp
 • - SEC : 0 cp
 • - STB : 0 cp
2,224 -
61 Doãn Tới 67 Thanh Hoá
 • - ANV : 71,805,000 cp
2,176 -
62 Nguyễn Thị Mai Thanh 69 Tây Ninh
 • - REE : 37,711,925 cp
2,172 -
63 Doãn Gia Cường 58 Hà Nội
 • - HPG : 41,530,604 cp
2,147 -
64 Nguyễn Đức Vinh 63 --
 • - VPB : 32,418,442 cp
2,140 -
65 Điêu Chính Hải Triều 41 Sơn La
 • - MWG : 3,810,013 cp
 • - MWG : 10,818,173 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH MTV Sơn Ban)
2,136 -
66 Trần Huy Thanh Tùng 51 Hà Nam
 • - MWG : 3,543,515 cp
 • - MWG : 10,818,173 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Huy)
2,097 -
67 Đoàn Hồng Việt 51 Hà Tĩnh
 • - DGW : 1,937,104 cp
 • - DGW : 14,872,000 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH Created Future)
2,084 -
68 Lê Hữu Báu
- --
 • - SSB : 50,301,731 cp
2,015 -
69 Nguyễn Như So 64 Bắc Ninh
 • - DBC : 32,606,948 cp
2,009 -
70 Đoàn Nguyên Đức 58 Bình Định
Lĩnh vực : Bất động sản-Cao su- Thủy điện...
 • - HAG : 319,950,533 cp
1,971 -
71 Nguyễn Văn Tuấn 37 Hà Nam
 • - GEX : 86,500,000 cp
1,955 -
72 Dương Công Minh 60 Quế Võ, Bắc Ninh
 • - STB : 62,569,075 cp
1,890 -
73 Trần Lệ Nguyên 53 Trung Quốc
 • - KDC : 30,933,667 cp
 • - TAC : 50,000 cp
 • - TLG : 42,900 cp
1,867 -
74 Nguyễn Thiều Quang 62 Hà Tĩnh
 • - MCH : 145,776 cp
 • - MSN : 2,244,613 cp
 • - TCB : 30,256,431 cp
1,800 -
75 Nguyễn Trọng Thông 68 Hà Tĩnh
 • - HDG : 41,590,838 cp
1,797 -
76 Đặng Thị Thanh Tâm
- --
 • Cổ đông lớn
 • - VPB : 26,746,419 cp
1,765 -
77 Bùi Quang Ngọc 65 Khoái Châu, Hải Hưng
 • - FPT : 19,487,713 cp
1,664 -
78 Đặng Ngọc Lan 49 --
 • - ACB : 35,598,195 cp
 • - VBB : 17,065,800 cp
1,592 -
79 Huỳnh Bích Ngọc 59 Vietnam
Lĩnh vực : Mía đường
 • - BHS : 3,223,146 cp
 • - SBT : 69,724,473 cp
 • - SCR : 61,969 cp
 • - STB : 0 cp
 • - TID : 227,632 cp
1,555 -
80 Đỗ Anh Tú - --
 • - TPB : 43,437,326 cp
1,540 -
81 Trần Thị Hương
- --
 • Cổ đông lớn
 • - VPB : 23,199,527 cp
1,531 -
82 Nguyễn Hữu Đặng 51 Long An
 • - HDB : 44,537,706 cp
1,530 -
83 Đào Duy Tường 51 Hải phòng
 • - HDB : 44,040,346 cp
1,513 -
84 Trần Quốc Anh Thuyên
- --
 • Cổ đông lớn
 • - VPB : 22,713,211 cp
1,499 -
85 Nguyễn Xuân Quang 61 Bình Thuận
 • - NLG : 37,022,810 cp
1,459 -
86 Trịnh Văn Tuấn 56 --
 • - OCB : 48,595,905 cp
1,448 -
87 Nguyễn Hồng Nam 54 Thanh Hóa
 • - SSI : 1,862,000 cp
 • - PAN : 3,240,418 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 70% cổ phần tại Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh)
 • - SSI : 25,375,499 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 70% cổ phần tại Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh)
1,442 -
88 Phạm Hồng Linh
- --
 • Vợ của ông Đỗ Đông Nam
 • Cổ đông lớn
 • - VIC : 12,131,115 cp
1,425 -
89 Tô Như Toàn 50 --
 • - VPI : 40,000,000 cp
1,418 -
90 Lê Thu Thủy 38 --
 • - SSB : 35,033,557 cp
1,403 -
91 Chu Thị Bình 57 Thái Bình
 • - MPC : 35,060,730 cp
1,395 -
92 Trịnh Mai Linh
- --
 • - OCB : 46,806,121 cp
1,395 -
93 Đỗ Minh Quân
- --
 • - TPB : 39,132,727 cp
1,387 -
94 Lê Tuấn Anh
- --
 • - SSB : 34,200,000 cp
1,370 -
95 Nguyễn Thanh Nghĩa 58 --
 • - AAM : 0 cp
 • - ABT : 0 cp
 • - DHC : 2,581,807 cp
 • - DTL : 29,220,213 cp
1,311 -
96 Trần Kim Thành 61 Trung Quốc
 • - KDC : 276,000 cp
 • - TAC : 50,000 cp
 • - TLG : 42,900 cp
1,279 -
97 Lê Văn Quang 63 Hải Phòng
 • - MPC : 32,064,130 cp
1,276 -
98 Nguyễn Việt Cường 45 --
 • - KOS : 44,408,148 cp
1,272 -
99 Nguyễn Quốc Thành
- --
 • - VIC : 10,741,011 cp
1,262 -
100 Trịnh Mai Phương - Paula
- --
 • - OCB : 41,050,635 cp
1,223 -
101 Đỗ Quỳnh Anh
- --
 • - TPB : 33,963,023 cp
1,204 -
102 Trần Mạnh Hùng 63 --
 • - SIP : 6,642,112 cp
1,182 -
103 Đặng Thu Thủy 66 --
 • - ACB : 32,272,235 cp
1,151 -
104 Nguyễn Đức Kiên 57 Hà Bắc
 • - ACB : 31,574,183 cp
 • - VBB : 0 cp
1,126 -
105 Cao Thị Ngọc Dung 64 Quảng Ngãi
 • - DAF : 9,680,469 cp
 • - PNJ : 11,384,018 cp
1,121 -
106 Trương Thị Thanh Thanh 70 Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam, Đà Nẵng
 • Phó Chủ tịch HĐQT (đã từ nhiệm từ 14/04/2012) CTCP FPT
 • - FOX : 842,210 cp
 • - FPT : 11,957,189 cp
1,101 -
107 Nguyễn Cảnh Sơn Tùng
- --
 • - TCB : 21,000,000 cp
1,069 -
108 Đỗ Quỳnh Ngân
- --
 • - VPB : 16,181,700 cp
1,068 -
109 Cao Thị Quế Anh - --
 • - OCB : 35,209,184 cp
1,049 -
110 Nguyễn Đình Thắng 64 --
 • - LPB : 35,364,986 cp
1,040 -
111 Nguyễn Thanh Phượng 41 Cà Mau
 • - BVB : 14,700,000 cp
 • - VCI : 13,500,000 cp
1,034 -
112 Đỗ Quang Hiển 59 Hà Nội
 • - SHB : 36,300,469 cp
 • - SHS : 593,416 cp
1,012 -
113 Trầm Khải Hòa 33 --
 • - BCI : 0 cp
 • - STB : 33,348,285 cp
1,007 -
114 Đặng Thu Hà
- --
 • - ACB : 27,893,468 cp
994 -
115 Hoàng Văn Đạo
- --
 • Cổ đông lớn
 • - TCB : 19,191,066 cp
977 -
116 Nguyễn Ngọc Hải
- --
 • - REE : 16,914,062 cp
 • - SGR : 0 cp
 • - STB : 0 cp
974 -
117 Võ Thành Đàng 67 N/A
 • - QNS : 23,029,648 cp
967 -
118 Trịnh Thị Mai Anh
- --
 • - OCB : 32,226,168 cp
960 -
119 Trương Nguyễn Thiên Kim
- --
 • - VCI : 17,568,256 cp
922 -
120 Nguyễn Cảnh Sơn 54 --
 • - TCB : 17,954,979 cp
914 -
121 Trần Phương Ngọc Hà
- --
 • - DAF : 10,300,000 cp
 • - PNJ : 9,200,000 cp
906 -
122 Trầm Thuyết Kiều 38 Trung Quốc 885 -
123 Lư Thanh Nhã 40 --
 • - SIP : 4,953,774 cp
 • - SPA : 0 cp
882 -
124 Lê Thanh Thuấn 63 Triệu Sơn – Thanh Hóa
 • - ASM : 49,986,486 cp
 • - DAT : 1,811,250 cp
 • - IDI : 12,535,000 cp
864 -
125 Nguyễn Thiện Tuấn 64 Thanh Hóa
 • - DIG : 31,410,090 cp
839 -
126 Trầm Bê 62 Trà Vinh 835 -
127 Phan Trung 57 --
 • - OCB : 28,012,943 cp
835 -
128 Hoàng Quang Việt 60 Hà Nội
 • - HPG : 16,119,194 cp
833 -
129 Nguyễn Văn Nghĩa 44 Hải Dương
 • - TCM : 8,839,094 cp
827 -
130 Trịnh Văn Tuấn 59 --
 • - PC1 : 28,839,778 cp
818 -
131 Lương Trí Thìn 45 --
 • - DXG : 32,460,440 cp
792 -
132 Trần Đức Quý
- --
 • - VIB : 15,588,000 cp
789 -
133 Nguyễn Phan Minh Khôi
- --
 • Cổ đông lớn
 • - VCI : 14,967,744 cp
786 -
134 Nguyễn Thị Như Loan 61 Bình Định
 • - QCG : 101,922,260 cp
781 -
135 Võ Thị Anh Quân
- --
 • Cổ đông lớn
 • - VCI : 14,850,000 cp
780 -
136 Đoàn Văn Bình 50 --
 • - CEO : 70,500,000 cp
776 -
137 Bùi Đức Thịnh 74 --
 • - MSH : 11,956,080 cp
765 -
138 Ngô Thị Hoa
- --
 • Cổ đông lớn
 • - KOS : 26,525,277 cp
760 -
139 Đỗ Cao Bảo 64 Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình
 • - FPT : 8,869,545 cp
757 -
140 Hồ Minh Quang - --
 • - NKG : 23,466,044 cp
753 -
141 Nguyễn Hùng Cường 39 Vũng Tàu
 • - DIG : 27,752,451 cp
741 -
142 Đỗ Thị Thu Hà
- --
 • Cổ đông lớn
 • - SHB : 27,147,780 cp
 • - SHS : 33,000 cp
740 -
143 Trần Phú Mỹ
- --
 • - ACB : 20,647,350 cp
736 -
144 Bùi Pháp 59 Bình Định
 • Cổ đông lớn
 • - DL1 : 24,294,888 cp
 • - DLG : 74,226,523 cp
 • - DL1 : 20,002,300 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH Global Capital)
732 -
145 Trần Phương Ngọc Giao
- --
 • - DAF : 10,000,000 cp
 • - PNJ : 7,250,861 cp
714 -
146 Ngô Thị Ngọc Lan
- --
 • - DGC : 8,782,790 cp
713 -
147 Trần Kinh Doanh 48 --
 • - MWG : 4,706,520 cp
687 -
148 Nguyễn Hồ Nam 43 Thị xã Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
 • - BCG : 44,578,680 cp
 • - SBS : 0 cp
 • - TCD : 6,879,629 cp
680 -
149 Đặng Hồng Anh 41 --
 • - SCR : 34,297,849 cp
 • - STB : 9,712,499 cp
679 -
150 Phan Huy Khang 48 --
 • - STB : 22,480,081 cp
679 -
151 Nguyễn Mạnh Hùng 53 --
 • - NAF : 22,829,323 cp
678 -
152 Bùi Minh Tuấn 50 Tiền Giang
 • - KHA : 0 cp
 • - TMS : 12,967,338 cp
 • - TOT : 136,880 cp
 • - VNF : 12,000 cp
676 -
153 Nguyễn Đức Giang
- --
 • - VPB : 10,061,971 cp
664 -
154 Nguyễn Trung Hà 59 --
 • - TVS : 26,892,625 cp
648 -
155 Nguyễn Thanh Tú
- --
 • - VCI : 12,247,200 cp
643 -
156 Đào Hữu Kha
- --
 • - DGC : 7,891,474 cp
641 -
157 Phạm Thị Tuyết Mai
- --
 • - VHM : 5,000 cp
 • - VIC : 5,445,554 cp
640 -
158 Thái Hương 63 Nghệ An
 • - BAB : 23,570,803 cp
618 -
159 Nguyễn Thanh Hùng 54 --
 • - HDB : 0 cp
 • - VJC : 5,358,076 cp
616 -
160 Vương Kim Vy
- --
 • Cổ đông lớn
 • - KDC : 10,140,020 cp
610 -
161 Võ Hoàng Vũ - --
 • - NKG : 19,010,000 cp
610 -
162 Trần Bá Dương 61 --
 • - HNG : 50,760,000 cp
 • - HVG : 11,260,000 cp
 • - THA : 28,198,774 cp
608 -
163 Lê Viết Hải 63 Phú Xuân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế
 • - HBC : 37,060,706 cp
593 -
164 Mai Kiều Liên 68 Vị Thanh, Hậu Giang
 • - VNM : 6,400,444 cp
580 -
165 Đỗ Văn Bình 61 Bắc Ninh
 • - MSB : 806,568 cp
 • - SJS : 8,970,000 cp
569 -
166 Trần Phương Ngọc Thảo
- --
 • - PNJ : 5,766,400 cp
568 -
167 Phạm Hiền Trang
- --
 • - MSN : 0 cp
 • - TCB : 10,853,328 cp
552 -
168 Nguyễn Việt Thắng 51 --
 • - HPG : 10,626,867 cp
549 -
169 Nguyễn Trọng Trung 55 Hưng Bình, T.P Vinh, tỉnh Nghệ An
 • - BAB : 20,807,570 cp
545 -
170 Phạm Minh Hương 55 Thái Bình
 • - IPA : 13,500 cp
 • - VND : 12,828,918 cp
541 -
171 Đinh Quang Chiến 54 Nam Định
 • Cổ đông lớn
 • - BHT : 0 cp
 • - NTL : 7,771,150 cp
 • - SEB : 7,991,040 cp
 • - SJM : 0 cp
 • - SVS : 2,643,900 cp
529 -
172 Dương Văn Nhất
- --
 • Cổ đông lớn
 • - THD : 2,662,500 cp
529 -
173 Phạm Khắc Dũng - --
 • - HDB : 15,338,452 cp
527 -
174 Lê Vỹ 63 Nghi Văn – Nghi Lộc – Nghệ An
 • - PTB : 5,962,485 cp
521 -
175 Doãn Chí Thanh 38 Thanh Hoá
 • - ANV : 17,160,000 cp
520 -
176 Doãn Chí Thiên 32 --
 • - ANV : 17,099,999 cp
518 -
177 Trần Thị Thu Hương - --
 • - VIB : 10,148,502 cp
514 -
178 Trần Văn Mười 48 --
 • - ABS : 15,460,000 cp
503 -
179 Nguyễn Phương Đông
- --
 • Cổ đông lớn
 • - GIL : 2,739,000 cp
 • - HDG : 7,800,000 cp
502 -
180 Lương Văn Thành - --
 • - DHC : 4,680,000 cp
502 -
181 Nguyễn Thị Kim Hiếu
- --
 • Cổ đông lớn
 • - HTP : 25,000,000 cp
500 -
182 Hà Thị Kim Thanh
- --
 • Cổ đông lớn
 • - NRC : 23,800,000 cp
493 -
183 Liu Cheng Min 74 Đài Loan
 • - TKU : 25,134,632 cp
490 -
184 Bùi Mạnh Hưng
- --
 • Cổ đông lớn
 • - VGT : 24,800,000 cp
484 -
185 Trần Huy Đức 64 --
 • - TTA : 31,400,000 cp
484 -
186 Lê Bá Phương - --
 • - DHC : 4,500,008 cp
482 -
187 Trần Thanh Phong 55 T.P Hồ Chí Minh
 • - NLG : 12,136,418 cp
478 -
188 Lê Tuấn Anh
- --
 • - ASM : 29,154,839 cp
 • - DAT : 1,811,250 cp
471 -
189 Nguyễn Đức Cường 51 --
 • - TDP : 17,934,342 cp
467 -
190 Nguyễn Văn Tô 66 Hà Nội
 • - HDG : 10,611,456 cp
458 -
191 Trần Thị Thoảng 63 Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh
 • - BAB : 17,474,948 cp
458 -
192 Nguyễn Thị Thu Trang
- --
 • Cổ đông lớn
 • - KSK : 0 cp
 • - OCB : 15,225,000 cp
454 -
193 Vũ Thị Quỳnh
- --
 • Cổ đông lớn
 • - BVG : 0 cp
 • - DXG : 18,400,839 cp
449 -
194 Mai Lê Hồng Sương
- --
 • Cổ đông lớn
 • - HTP : 22,400,000 cp
448 -
195 Lê Thị Tư
- --
 • Cổ đông lớn
 • - DXG : 18,354,303 cp
448 -
196 Nguyễn Miên Tuấn 44 Bình Thuận
 • - PME : 66,125 cp
 • - STB : 139,826 cp
 • - VDS : 17,810,953 cp
447 -
197 Võ Thị Cẩm Nhung
- --
 • - QNS : 10,602,284 cp
445 -
198 Nguyễn Thị Hà 64 Vụ Bản, Nam Định
 • - HHS : 0 cp
 • - TCH : 19,512,500 cp
443 -
199 Nguyễn Ngọc Thái Bình 39 --
 • - REE : 6,057,040 cp
 • - STB : 3,084,824 cp
442 -
200 Nguyễn Thị Bích Ngọc
- --
 • - NLG : 11,200,406 cp
441 -