MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 7, 09/12/2023, 05:44
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/12 So với tuần trước
(-)
PTC 208.4 6.45 234800 15.59 % Biểu đồ biến động giá của mã PTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTC
POM 1420.8 5.08 3605000 10.43 % Biểu đồ biến động giá của mã POM Biểu đồ biến khối lượng của mã POM
PAN 4369.2 20.20 1350400 6.32 % Biểu đồ biến động giá của mã PAN Biểu đồ biến động khối lượng của mã PAN
PSH 1337.7 10.60 1052300 6.21 % Biểu đồ biến động giá của mã PSH Biểu đồ biến khối lượng của mã PSH
PET 2935.6 27.35 836800 5.80 % Biểu đồ biến động giá của mã PET Biểu đồ biến động khối lượng của mã PET
PHC 359.8 7.11 162600 5.65 % Biểu đồ biến động giá của mã PHC Biểu đồ biến khối lượng của mã PHC
PDR 19141.9 28.50 13068100 5.56 % Biểu đồ biến động giá của mã PDR Biểu đồ biến động khối lượng của mã PDR
PGV 26738.5 23.80 7900 3.93 % Biểu đồ biến động giá của mã PGV Biểu đồ biến khối lượng của mã PGV
PNC 98.9 8.96 0 3.58 % Biểu đồ biến động giá của mã PNC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNC
POW 27399.9 11.70 6565500 3.54 % Biểu đồ biến động giá của mã POW Biểu đồ biến khối lượng của mã POW
PLP 291.9 4.17 77700 3.22 % Biểu đồ biến động giá của mã PLP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PLP
PVP 1329.3 14.10 233300 2.55 % Biểu đồ biến động giá của mã PVP Biểu đồ biến khối lượng của mã PVP
PC1 7423.4 27.45 1554100 1.86 % Biểu đồ biến động giá của mã PC1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã PC1
PGD 3831.2 38.70 700 1.84 % Biểu đồ biến động giá của mã PGD Biểu đồ biến khối lượng của mã PGD
PHR 6504 48.00 178100 1.37 % Biểu đồ biến động giá của mã PHR Biểu đồ biến động khối lượng của mã PHR
PLX 46062.1 35.60 629600 1.14 % Biểu đồ biến động giá của mã PLX Biểu đồ biến khối lượng của mã PLX
PPC 4746.7 14.55 57900 1.04 % Biểu đồ biến động giá của mã PPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPC
PMG 426.3 9.20 0 0.77 % Biểu đồ biến động giá của mã PMG Biểu đồ biến khối lượng của mã PMG
PTB 3869 57.80 92900 0.52 % Biểu đồ biến động giá của mã PTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTB
PJT 231.6 10.05 600 0.50 % Biểu đồ biến động giá của mã PJT Biểu đồ biến khối lượng của mã PJT
PTL 410 4.10 170800 0.49 % Biểu đồ biến động giá của mã PTL Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTL
PGC 850.8 14.10 36200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PGC Biểu đồ biến khối lượng của mã PGC
PGI 2550.6 23.00 4200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PGI Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGI
PAC 1152.5 24.80 15200 -0.80 % Biểu đồ biến động giá của mã PAC Biểu đồ biến khối lượng của mã PAC
PVT 8463.5 26.15 2741000 -0.95 % Biểu đồ biến động giá của mã PVT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVT
PDN 3630.3 98.00 900 -1.01 % Biểu đồ biến động giá của mã PDN Biểu đồ biến khối lượng của mã PDN
PVD 15576.3 28.00 3989900 -1.23 % Biểu đồ biến động giá của mã PVD Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVD
PNJ 25826.9 78.70 548700 -1.99 % Biểu đồ biến động giá của mã PNJ Biểu đồ biến khối lượng của mã PNJ
PIT 106.9 7.03 5100 -3.70 % Biểu đồ biến động giá của mã PIT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PIT
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.