MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Chủ nhật, 03/12/2023, 01:08
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 01/12 So với tuần trước
(-)
HU1 85.3 8.53 3900 30.63 % Biểu đồ biến động giá của mã HU1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HU1
HAG 10944.1 11.80 27282100 13.46 % Biểu đồ biến động giá của mã HAG Biểu đồ biến khối lượng của mã HAG
HAH 2550 36.25 3282700 6.77 % Biểu đồ biến động giá của mã HAH Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAH
HQC 1749.1 3.67 6357200 6.38 % Biểu đồ biến động giá của mã HQC Biểu đồ biến khối lượng của mã HQC
HRC 1570.7 52.00 400 5.16 % Biểu đồ biến động giá của mã HRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HRC
HHV 4509.3 14.65 5877200 4.64 % Biểu đồ biến động giá của mã HHV Biểu đồ biến khối lượng của mã HHV
HSL 332.6 9.40 85900 4.33 % Biểu đồ biến động giá của mã HSL Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSL
HTG 939.1 31.30 37100 4.33 % Biểu đồ biến động giá của mã HTG Biểu đồ biến khối lượng của mã HTG
HSG 12040.8 21.75 9231800 3.82 % Biểu đồ biến động giá của mã HSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSG
HT1 4674.5 12.25 254700 3.81 % Biểu đồ biến động giá của mã HT1 Biểu đồ biến khối lượng của mã HT1
HNG 4378.8 3.95 1229800 2.60 % Biểu đồ biến động giá của mã HNG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HNG
HCD 239.5 7.58 377200 2.16 % Biểu đồ biến động giá của mã HCD Biểu đồ biến khối lượng của mã HCD
HHP 641.9 10.35 118600 1.97 % Biểu đồ biến động giá của mã HHP Biểu đồ biến động khối lượng của mã HHP
HPG 156417.7 26.90 15400100 1.89 % Biểu đồ biến động giá của mã HPG Biểu đồ biến khối lượng của mã HPG
HVH 122.3 5.57 124600 1.27 % Biểu đồ biến động giá của mã HVH Biểu đồ biến động khối lượng của mã HVH
HAP 513.3 4.62 277800 0.65 % Biểu đồ biến động giá của mã HAP Biểu đồ biến khối lượng của mã HAP
HVN 24911.9 11.25 165100 0.45 % Biểu đồ biến động giá của mã HVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã HVN
HCM 13512.5 29.50 3728700 0.34 % Biểu đồ biến động giá của mã HCM Biểu đồ biến khối lượng của mã HCM
HUB 373.9 16.35 12000 0.31 % Biểu đồ biến động giá của mã HUB Biểu đồ biến động khối lượng của mã HUB
HHS 1996.2 6.21 1117100 0.16 % Biểu đồ biến động giá của mã HHS Biểu đồ biến khối lượng của mã HHS
HTV 121.9 9.30 300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HTV Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTV
HDB 46052.2 18.20 6751200 -0.55 % Biểu đồ biến động giá của mã HDB Biểu đồ biến khối lượng của mã HDB
HAX 985.6 13.70 134500 -0.72 % Biểu đồ biến động giá của mã HAX Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAX
HVX 116.3 3.02 12800 -0.98 % Biểu đồ biến động giá của mã HVX Biểu đồ biến khối lượng của mã HVX
HMC 273 10.00 24700 -0.99 % Biểu đồ biến động giá của mã HMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HMC
HTL 162.6 13.55 300 -1.09 % Biểu đồ biến động giá của mã HTL Biểu đồ biến khối lượng của mã HTL
HAS 51.2 6.40 500 -1.23 % Biểu đồ biến động giá của mã HAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAS
HII 383 5.20 76800 -1.89 % Biểu đồ biến động giá của mã HII Biểu đồ biến khối lượng của mã HII
HTN 1448.1 16.25 973000 -2.11 % Biểu đồ biến động giá của mã HTN Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTN
HAR 384.1 3.79 302800 -2.32 % Biểu đồ biến động giá của mã HAR Biểu đồ biến khối lượng của mã HAR
HTI 410.4 16.45 10700 -2.37 % Biểu đồ biến động giá của mã HTI Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTI
HID 241.8 3.15 48500 -2.48 % Biểu đồ biến động giá của mã HID Biểu đồ biến khối lượng của mã HID
HDG 6690 27.35 867100 -2.67 % Biểu đồ biến động giá của mã HDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDG
HDC 3561.4 32.95 2289200 -3.09 % Biểu đồ biến động giá của mã HDC Biểu đồ biến khối lượng của mã HDC
HBC 1945.7 7.81 647800 -3.70 % Biểu đồ biến động giá của mã HBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HBC
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.