MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 7, 02/12/2023, 02:22
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 01/12 So với 3 tháng trước
(-)
FRT 12202.7 103.00 163100 23.35 % Biểu đồ biến động giá của mã FRT Biểu đồ biến động khối lượng của mã FRT
FTS 8368.1 42.90 1316500 13.79 % Biểu đồ biến động giá của mã FTS Biểu đồ biến khối lượng của mã FTS
FUC 280.8 14.00 0 6.06 % Biểu đồ biến động giá của mã FUCTVGF4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUCTVGF4
FUC 36.6 7.32 0 -1.21 % Biểu đồ biến động giá của mã FUCVREIT Biểu đồ biến khối lượng của mã FUCVREIT
FUE 62.9 10.48 221700 -3.50 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEDCMID Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUEDCMID
FMC 2965.4 45.35 6100 -4.32 % Biểu đồ biến động giá của mã FMC Biểu đồ biến khối lượng của mã FMC
FPT 102040.2 92.40 1190800 -4.45 % Biểu đồ biến động giá của mã FPT Biểu đồ biến động khối lượng của mã FPT
FUE 64.6 10.25 400 -6.22 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEKIVFS Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEKIVFS
FUE 43.3 8.33 500 -6.93 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEIP100 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUEIP100
FUE 0 24.84 2065900 -8.27 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEVFVND Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEVFVND
FUE 3628.7 17.84 318400 -8.51 % Biểu đồ biến động giá của mã FUESSVFL Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUESSVFL
FUE 0 14.75 78200 -9.40 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEVN100 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEVN100
FUE 240.3 16.92 3600 -10.52 % Biểu đồ biến động giá của mã FUESSV50 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUESSV50
FUE 0 13.50 25500 -10.77 % Biểu đồ biến động giá của mã FUESSV30 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUESSV30
FUE 148.8 12.94 14400 -11.61 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEMAV30 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUEMAV30
FUE 50.9 7.17 3900 -11.81 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEKIV30 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEKIV30
FCN 2098.8 13.85 1329300 -14.77 % Biểu đồ biến động giá của mã FCN Biểu đồ biến động khối lượng của mã FCN
FCM 214.2 4.75 62000 -17.25 % Biểu đồ biến động giá của mã FCM Biểu đồ biến khối lượng của mã FCM
FIR 901.2 20.20 332900 -25.05 % Biểu đồ biến động giá của mã FIR Biểu đồ biến động khối lượng của mã FIR
FIT 1478.7 4.35 879700 -25.64 % Biểu đồ biến động giá của mã FIT Biểu đồ biến khối lượng của mã FIT
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.