MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 7, 02/12/2023, 02:33
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 01/12 So với 1 năm trước
(-)
FTS 8368.1 42.90 1316500 159.79 % Biểu đồ biến động giá của mã FTS Biểu đồ biến động khối lượng của mã FTS
FRT 12202.7 103.00 163100 75.54 % Biểu đồ biến động giá của mã FRT Biểu đồ biến khối lượng của mã FRT
FUC 280.8 14.00 0 62.41 % Biểu đồ biến động giá của mã FUCTVGF4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUCTVGF4
FCN 2098.8 13.85 1329300 59.20 % Biểu đồ biến động giá của mã FCN Biểu đồ biến khối lượng của mã FCN
FPT 102040.2 92.40 1190800 45.60 % Biểu đồ biến động giá của mã FPT Biểu đồ biến động khối lượng của mã FPT
FMC 2965.4 45.35 6100 38.75 % Biểu đồ biến động giá của mã FMC Biểu đồ biến khối lượng của mã FMC
FUE 62.9 10.48 221700 30.35 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEDCMID Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUEDCMID
FCM 214.2 4.75 62000 27.69 % Biểu đồ biến động giá của mã FCM Biểu đồ biến khối lượng của mã FCM
FUE 64.6 10.25 400 24.09 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEKIVFS Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUEKIVFS
FUE 3628.7 17.84 318400 23.03 % Biểu đồ biến động giá của mã FUESSVFL Biểu đồ biến khối lượng của mã FUESSVFL
FUE 240.3 16.92 3600 20.34 % Biểu đồ biến động giá của mã FUESSV50 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUESSV50
FUE 43.3 8.33 500 14.74 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEIP100 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEIP100
FUE 0 14.75 78200 12.77 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEVN100 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUEVN100
FUE 0 24.84 2065900 9.96 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEVFVND Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEVFVND
FUE 50.9 7.17 3900 5.13 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEKIV30 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUEKIV30
FUE 148.8 12.94 14400 4.35 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEMAV30 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEMAV30
FIT 1478.7 4.35 879700 0.93 % Biểu đồ biến động giá của mã FIT Biểu đồ biến động khối lượng của mã FIT
FUE 0 13.50 25500 0.75 % Biểu đồ biến động giá của mã FUESSV30 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUESSV30
FUC 36.6 7.32 0 -1.08 % Biểu đồ biến động giá của mã FUCVREIT Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUCVREIT
FIR 901.2 20.20 332900 -37.44 % Biểu đồ biến động giá của mã FIR Biểu đồ biến khối lượng của mã FIR
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.