MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 2, 11/12/2023, 04:02
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/12 So với tuần trước
(-)
EID 337.2 22.48 4100 9.66 % Biểu đồ biến động giá của mã EID Biểu đồ biến động khối lượng của mã EID
EVG 1205.4 5.60 2380500 4.87 % Biểu đồ biến động giá của mã EVG Biểu đồ biến khối lượng của mã EVG
EIC 895.2 24.41 2603 4.85 % Biểu đồ biến động giá của mã EIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã EIC
EIB 33454.2 19.15 10310600 4.64 % Biểu đồ biến động giá của mã EIB Biểu đồ biến khối lượng của mã EIB
EVE 633.9 15.10 100000 2.37 % Biểu đồ biến động giá của mã EVE Biểu đồ biến động khối lượng của mã EVE
E1V 7551.4 19.20 301500 2.24 % Biểu đồ biến động giá của mã E1VFVN30 Biểu đồ biến khối lượng của mã E1VFVN30
EVS 1442.6 8.75 348451 1.74 % Biểu đồ biến động giá của mã EVS Biểu đồ biến động khối lượng của mã EVS
EBS 111.7 10.93 3100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã EBS Biểu đồ biến khối lượng của mã EBS
E29 21.5 4.30 1300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã E29 Biểu đồ biến động khối lượng của mã E29
EFI 17.4 1.60 1500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã EFI Biểu đồ biến khối lượng của mã EFI
EMS 420 20.00 2 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã EMS Biểu đồ biến động khối lượng của mã EMS
EIN 172.5 3.80 14340 -0.17 % Biểu đồ biến động giá của mã EIN Biểu đồ biến khối lượng của mã EIN
EVF 5862.8 16.70 5507500 -2.91 % Biểu đồ biến động giá của mã EVF Biểu đồ biến động khối lượng của mã EVF
ELC 1146.2 19.50 483700 -24.27 % Biểu đồ biến động giá của mã ELC Biểu đồ biến khối lượng của mã ELC
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.