MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 7, 09/12/2023, 05:11
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/12 So với tuần trước
(-)
CRE 3941.3 8.50 1628500 13.03 % Biểu đồ biến động giá của mã CRE Biểu đồ biến động khối lượng của mã CRE
CTF 2780.2 31.10 1484300 6.87 % Biểu đồ biến động giá của mã CTF Biểu đồ biến khối lượng của mã CTF
CCL 423.6 7.11 446100 6.60 % Biểu đồ biến động giá của mã CCL Biểu đồ biến động khối lượng của mã CCL
CSV 1821 41.20 511500 6.46 % Biểu đồ biến động giá của mã CSV Biểu đồ biến khối lượng của mã CSV
CMX 902.8 8.86 566600 4.60 % Biểu đồ biến động giá của mã CMX Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMX
CTD 6746.5 65.10 922900 4.16 % Biểu đồ biến động giá của mã CTD Biểu đồ biến khối lượng của mã CTD
CII 5571.4 17.50 7592400 3.55 % Biểu đồ biến động giá của mã CII Biểu đồ biến động khối lượng của mã CII
CKG 2162.4 22.70 100300 3.42 % Biểu đồ biến động giá của mã CKG Biểu đồ biến khối lượng của mã CKG
CIG 220.8 7.00 255000 2.94 % Biểu đồ biến động giá của mã CIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã CIG
CLL 1222.3 35.95 2800 2.71 % Biểu đồ biến động giá của mã CLL Biểu đồ biến khối lượng của mã CLL
COM 409.5 29.00 1100 2.29 % Biểu đồ biến động giá của mã COM Biểu đồ biến động khối lượng của mã COM
CTG 129274.7 26.90 3718900 2.28 % Biểu đồ biến động giá của mã CTG Biểu đồ biến khối lượng của mã CTG
CLC 946.1 36.10 17900 2.27 % Biểu đồ biến động giá của mã CLC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLC
CCI 406.3 22.90 100 1.78 % Biểu đồ biến động giá của mã CCI Biểu đồ biến khối lượng của mã CCI
CTI 929.2 14.75 357000 1.37 % Biểu đồ biến động giá của mã CTI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTI
CVT 1188.8 32.40 0 1.25 % Biểu đồ biến động giá của mã CVT Biểu đồ biến khối lượng của mã CVT
C32 252.5 16.80 17000 1.20 % Biểu đồ biến động giá của mã C32 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C32
CAV 3847.7 66.80 3000 0.45 % Biểu đồ biến động giá của mã CAV Biểu đồ biến khối lượng của mã CAV
CHP 3599.4 24.50 7700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CHP Biểu đồ biến động khối lượng của mã CHP
CMW 0 0.71 8600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CMWG2312 Biểu đồ biến khối lượng của mã CMWG2312
CLW 481 37.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CLW Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLW
CTC 0 1.39 3600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CTCB2309 Biểu đồ biến khối lượng của mã CTCB2309
CSM 1243.5 12.00 3100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CSM Biểu đồ biến động khối lượng của mã CSM
CVP 0 0.53 165100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CVPB2315 Biểu đồ biến khối lượng của mã CVPB2315
CDC 436.5 19.85 720600 -0.25 % Biểu đồ biến động giá của mã CDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CDC
CRC 169.2 5.64 25500 -0.53 % Biểu đồ biến động giá của mã CRC Biểu đồ biến khối lượng của mã CRC
C47 234.6 7.10 171100 -0.70 % Biểu đồ biến động giá của mã C47 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C47
CNG 975.8 27.80 93800 -0.71 % Biểu đồ biến động giá của mã CNG Biểu đồ biến khối lượng của mã CNG
CTR 10294.7 90.00 258700 -0.77 % Biểu đồ biến động giá của mã CTR Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTR
CTS 4053.1 27.25 1552300 -1.09 % Biểu đồ biến động giá của mã CTS Biểu đồ biến khối lượng của mã CTS
CMV 163.4 9.00 600 -2.07 % Biểu đồ biến động giá của mã CMV Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMV
CVP 10.6 0.53 824900 -3.64 % Biểu đồ biến động giá của mã CVPB2314 Biểu đồ biến khối lượng của mã CVPB2314
CST 9.6 1.60 633800 -4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã CSTB2306 Biểu đồ biến động khối lượng của mã CSTB2306
CMG 5857.5 38.90 229500 -20.29 % Biểu đồ biến động giá của mã CMG Biểu đồ biến khối lượng của mã CMG
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.