MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 03/08/2021, 10:22
SZE

 Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi (UpCOM)

Giá hiện tại: SZE 12.3 +0.3(+2.5%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SZE: Vợ ông Trần Anh Dũng - Ủy viên HĐQT đã mua 1.190.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Liên Xuân
- Mã chứng khoán: SZE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Anh Dũng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 300.000 CP (tỷ lệ 1%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.200.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.190.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.190.000 CP (tỷ lệ 3,97%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không đủ số lượng mua
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/07/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/07/2021.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
SZE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
SZE: CTCP Đầu tư Xây dựng B.M.T đã bán 3.900.000 CP
SZE: Vợ ông Trần Anh Dũng - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 1.200.000 CP
SZE: CTCP Đầu tư Xây dựng B.M.T đăng ký bán 3.900.000 CP
SZE: CBTT v/v ký hợp đồng kiểm toán cho BCTC năm 2021 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
SZE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
SZE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
SZE: Nghị quyết HĐQT thông qua ký kết hợp đồng với người có liên quan
SZE: 24.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
SZE: Nghị quyết Hội đồng quản trịĐQT v/v triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.