TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 27/04/2022, 14:58
STS

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (UpCOM)

Giá hiện tại: STS 35.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
STS: 11.5.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STS của CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo đến cổ đông trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
STS: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền
STS: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN 2022
STS: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
STS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
STS: 17.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
STS: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
STS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
STS: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
STS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
STS: Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.