MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 04/11/2021, 00:54
ST8

 Công ty Cổ phần Siêu Thanh (HOSE)

Giá hiện tại: ST8 23.5 +0.1(+0.43%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp

PVT, MCM, SMC, ADP, THG, SD5, ST8, CBS, ASP, HC3, C36, PRT vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT): Ngày 12/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 6/12/2021.

CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (MCM): Ngày 30/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 22/12/2021.

CTCP Đầu tư thương mại SMC (SMC): Ngày 15/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 26/11/2021.

CTCP Sơn Á Đông (ADP): Ngày 10/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 3/12/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng Tiền Giang (THG): Ngày 19/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1.2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 3/12/2021.

CTCP Sông Đà 5 (SD5): Ngày 8/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán chi làm 2 đợt, đợt 1 vào ngày 22/11/2021 trả 5%, và đợt 2 vào ngày 31/3/2022 trả 5%.

CTCP Siêu Thanh (ST8): Ngày 16/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 8/12/2021.

CTCP Mía đường Cao Bằng (CBS): Ngày 19/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức niên độ tài chính 2020-2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 6/12/2021.

CTCP Tập đoàn dầu khí Alpha (ASP): Ngày 12/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 30/11/2021.

CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng (HC3): Ngày 16/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 1/12/2021.

CTCP Quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 (C36): Ngày 17/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 25/11/2021.

Tổng Công ty sản xuất – XNK Bình Dương – CTCP (PRT): Ngày 10/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 18/11/2021.

Thái Mạnh

Các tin khác
ST8: Quyết định của HĐQT v/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt
ST8: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021
ST8: Thay đổi Điều lệ Công ty
ST8: Thay đổi Điều lệ Công ty
ST8: Vợ ông Yung Cam Meng - CT.HĐQT đã mua 2.309.102 cp
ST8: Vợ ông Yung Cam Meng - CT.HĐQT đã mua 488.101 cp
ST8: Vợ ông Yung Cam Meng - CT.HĐQT đã mua 1.821.001 cp
ST8: Vợ ông Yung Cam Meng - CT.HĐQT đăng ký mua 3.800.000 cp
ST8: Link công bố các quy chế của công ty
ST8: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.