MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 11/03/2024, 00:00
SSM

 Công ty Cổ phần Chế tạo Kết cấu Thép VNECO.SSM (HNX)

Giá hiện tại: SSM 6.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SSM: 17.5.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SSM của CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày 26/06/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM, đường số 9, khu CN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
          - Nội dung họp: Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

 

Theo HNX

Các tin khác
SSM: 17.5.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
SSM: Báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo
SSM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông năm 2024
SSM: Tình trạng chứng khoán, Quyết định duy trì diện bị cảnh báo và Quyết định duy trì diện bị kiểm soát
SSM: Nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
SSM: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
SSM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
SSM: Hợp đồng kiểm toán năm 2023
SSM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
SSM: Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.