MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 12/07/2022, 03:40
SGI

 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group (UpCOM)

Giá hiện tại: SGI 17.4 +0.1(+0.58%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SGI: Vợ ông Tạ Hoàng Sơn - Kế toán trưởng đăng ký bán 71.811 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Xuân Lan
- Mã chứng khoán: SGI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 71.811 CP (tỷ lệ 0,1%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Tạ Hoàng Sơn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 670.839 CP (tỷ lệ 0,89%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 71.811 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/07/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/08/2022.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
SGI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
SGI: Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Phương Anh
SGI: Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Thị Tước Nguyên
SGI: 24.6.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
SGI: Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
SGI: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2022
SGI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
SGI: Điều lệ Công ty sửa đổi
SGI: Bổ nhiệm ông Phan Phương Anh giữ chức Thành viên HĐQT từ 04/04/2022
SGI: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) đã bán 4.104.000 CP, không còn là CĐL từ 01/04/2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.