MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 21/03/2023, 09:16
SCC

 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình (UpCOM)

Giá hiện tại: SCC 2.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SCC: Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập ĐHĐCĐ TN 2023

.

 

Theo HNX

Các tin khác
SCC: Nghị quyết HĐQ v/v lùi ngày họp ĐHĐCĐ TN 2023
SCC: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu SCC trên hệ thống giao dịch UPCoM
SCC: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo
SCC: Giải trình ý kiến ngoại trừ trên BCTC sau kiểm toán năm 2022
SCC: Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
SCC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
SCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
SCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
SCC: Công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
SCC: 1.6.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.