MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 14/11/2022, 02:13
SBT

 Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE)

Giá hiện tại: SBT 16.35 -0.2(-1.21%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SBT121002: Nghị quyết HĐQT điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức NĐ 2020-2021
Các tin khác
SBT: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
SBT: Nghị quyết HĐQT thông qua ngày ĐKCC
SBT: Bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Pháp giữ chức Phó TGĐ Kinh doanh từ 1.11.2022
SBT121002: Nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc kinh doanh
SBT121002: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
SBT: Nghị quyết ĐHĐCĐ v/v thông qua BCTC niên độ 2021-2022 đã được kiểm toán
SBT: Nghị quyết ĐHĐCĐ v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận
SBT: Nghị quyết ĐHĐCĐ v/v thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023
SBT: Nghị quyết ĐHĐCĐ v/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC niên độ 2022-2023
SBT: Nghị quyết ĐHĐCĐ v/v thông qua thù lao của HĐQT niên độ 2022-2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.