TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 07/03/2022, 08:27
SBL

 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu (UpCOM)

Giá hiện tại: SBL 8.7 -0.6(-6.45%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SBL: 15.3.2022, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBL của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
+ Báo cáo quản lý và công tác giám sát của HĐQT
+ Báo cáo thẩm định của BKS
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022
+ Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2021 và kế hoạch 2022.
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
SBL: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
SBL: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
SBL: Sửa đổi, bổ sung quy chế công bố thông tin đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
SBL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
SBL: Ký hợp đồng kiểm toán
SBL: Bổ nhiệm ông Trịnh Công Vinh giữ chức Phụ trách quản trị từ 29/04/2021
SBL: Báo cáo tài chính quý 1/2021 kèm giải trình
SBL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
SBL: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua)
SBL: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ( đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.